PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện Quảng Điền: Hiện nay, trên địa bàn huyện nhiều trạm y tế đã xuống cấp, thiếu trang thiết bị, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Cử tri các xã vùng xa như Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái, Quảng Lợi, kiến nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp mới, mua sắm trang thiết bị các trạm y tế trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh người dân, khắc phục tình trạng quá tải tại Trung tâm Y tế huyện.
17/01/2024

Trả lời:

Hiện nay, Sở Y tế đang triển khai Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 với tổng mức đầu tư 51.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn bố trí đến nay là 46.500 triệu đồng (ngân sách Trung ương là 46.500 triệu đồng, ngân sách địa phương chưa bố trí), lũy kế giải ngân vốn đến nay là 15.625,717 triệu đồng, trong đó giải ngân vốn Trung ương là 15.525,717 triệu đồng, đạt 33,4%. Dự kiến dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước tháng 12/2023 và giải ngân hết nguồn vốn được bố trí trong năm 2023. Trong đó tại huyện Quảng Điền có 3 trạm y tế: xã Quảng Vinh, xã Quảng Thành, xã Quảng Công.

Đối với các trạm y tế còn lại, UBND huyện Quảng Điền chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế tiến hành khảo sát cơ sở vật chất để đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp sửa chữa theo mức độ ưu tiên và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

<< < 1 2 3 4 > >>