PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện Nam Đông: Cử tri xã Hương Xuân kiến nghị đến nay trên địa bàn của xã còn gần 4000m2/65 hộ ở các thôn (thôn 9, 11, Thuận Lộc) chưa được sử dụng nước sạch, kiến nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước cho bà con sử dụng.
17/01/2024

Trả lời:

Hiện nay, hệ thống cấp nước sạch do Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế quản lý vận hành đã được thực hiện tại xã Hương Xuân bao gồm hệ thống tuyến ống nhựa HDPE có đường kính từ D50 - D160 với tổng chiều dài hơn 29,5km, cấp nước sạch cho hơn 90,67 % dân số của xã, 1.011 hộ (3.880 người dân), chất lượng đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục và áp lực hợp lý.

Để cấp nước sạch cho 65 hộ ở các thôn 9, 11, Thuận Lộc của xã Hương Xuân, qua khảo sát sơ bộ, cần thiết phải đầu tư xây dựng 06 tuyến ống phân phối D75 nhựa HDPE với tổng chiều dài khoảng 2.840m, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp UBND huyện Nam Đông để đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư công hoặc huy động các nguồn vốn khác thực hiện dự án trong giai đoạn sắp tới.

<< < 1 2 3 4 > >>