PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện Quảng Điền: Hiện nay, công trình kênh mương thủy lợi Tây Hưng dài hơn 11 km đã được UBND tỉnh đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2010 (Tây Hưng 1) và năm 2012 (Tây Hưng 2). Công trình này phục vụ tưới tiêu cho 04 các cánh đồng trên địa bàn các xã Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Phước và Thị trấn Sịa với diện tích hơn 800 ha, bao gồm 500 ha lúa và 300 ha rau màu. Qua quá trình sử dụng từ đó đến nay, hệ thống kênh mương ở địa bàn 2 xã Quảng Lợi và Quảng Thái đã bị xuống cấp, hư hỏng. Vì vậy, cử tri địa phương đề nghị quan tâm việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân.
17/01/2024

Trả lời:

Công trình thủy lợi Tây Hưng 1 và Tây Hưng 2 đã được UBND tỉnh đầu tư hoàn thành và giao Công ty Quản lý và Khai thác các công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế quản lý, vận hành từ năm 2010 (Tây Hưng 1) và năm 2012 (Tây Hưng 2). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng. Hằng năm, bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ khác nhau[1] Công ty đã đầu tư sửa chữa, khắc phục, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công trình đầu mối và hệ thống kênh mương với tổng kinh phí hơn 1.316 triệu đồng.

Đối với hệ thống kênh mương nội đồng, do các địa phương quản lý, UBND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Quảng Điền chủ động bố trí lồng ghép các nguồn kinh phí (nguồn hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; nguồn vốn bảo vệ đất trồng lúa, nguồn vốn sự nghiệp của địa phương; nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai; Chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác) để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi nội đồng nhằm chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.[1] Bao gồm: Nguồn kinh phí giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; nguồn vốn sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi - Thủy sản (nguồn lúa nước); nguồn vốn tự chủ của Công ty,..

<< < 1 2 3 4 > >>