PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện Quảng Điền: Để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương về lĩnh vực du lịch biển, trong năm và những năm tiếp theo, cử tri của 02 xã Quảng Công, Quảng Ngạn mong muốn các cấp tích cực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, kêu gọi các doanh nghiệp liên kết, đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các điểm vui chơi giải trí… từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; đồng thời kết nối tour tuyến du lịch để thu hút du khách nhằm giới thiệu quảng bá thế mạnh về du lịch của địa phương, nhất là du lịch biển, vùng biển kết hợp với việc tham quan các điểm di tích lịch sử, làng nghề truyền thống của các địa phương. Qua đó, thúc đẩy nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển.
17/01/2024

Trả lời:

1. Kết quả

a) Để thúc phát triển du lịch biển, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy, chia s phát triển du lịch biển tại Khu du lịch làng Ruốc Village, thôn Cương Giáng xã Quảng Công.

b) Tận dụng từ nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, UBND huyện đã chỉ đạo hai xã Quảng Công, Quảng Ngạn rà soát đăng ký nhu cầu của người dân. Năm 2023, hỗ trợ xây dựng các hộ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa homestay cho UBND xã Quảng Ngạn (180.000.000 đồng), UBND xã Quảng Công (390.000.000 đồng).

c) Về cơ sở hạ tầng:

- Tại xã Quảng Công:

+ Cơ sở hạ tầng giao thông được nâng cấp, đầu tư mới để phục vụ du khách: Kè biển, các tuyến đường dọc bờ biển và nối dài giữa các thôn, xóm. Dịch vụ nghỉ dưỡng cũng đã hình thành khu du lịch Ruốc Village, 05 hộ homestay cho du khách lưu trú, nghỉ dưỡng.

+ Các công trình đã đầu tư; Nâng cấp mở rộng đường Cương Giáng (từ Quốc lộ 49B đến khu du lịch Ruốc Village), kinh phí 1,4 tỷ đồng; Nâng cấp đường nối Quốc lộ 49B đến khu dịch vụ du lịch Cương Giáng, kinh phí 6,2 tỷ đồng; Nâng cấp mở rộng đường từ khu Ruốc Village đến khu dịch vụ du lịch Cương Giáng, kinh phí 1,2 tỷ đồng; Đường nối Quốc lộ 49B - biển Tân An, kinh phí 2,8 tỷ đồng; Đường phát triển du lịch Tân Lộc - Tân An, kinh phí 1,6 tỷ đồng; Đường phát triển dịch vụ du lịch Tân Thành, kinh phí 3,2 tỷ đồng.

+ Các công trình đang thực hiện: Đường giao thông Hải Thành - Cương Giáng, kinh phí 7,3 tỷ đồng; Nâng cấp mở rộng đường Phường Thiềm (từ cổng chào đến bãi biển), kinh phí 2,2 tỷ đồng; Hạ tầng phục vụ dân sinh kết hợp phát triển du lịch xã Quảng Công (phần hạ tầng giao thông), kinh phí 3,15 tỷ đồng; Hạ tầng phục vụ dân sinh kết hợp phát triển du lịch xã Quảng Công (giao thông, điện chiếu sáng, bãi đổ xe), kinh phí 9,8 tỷ đồng.

- Tại xã Quảng Ngạn

+ Các công trình đã đầu tư: Nhựa hóa tuyến đường nối từ Quốc lộ 49B đến trường Tiểu học Quảng Ngạn 12,6 tỷ đồng; Dự án Hạ tầng điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn đang triển khai thực hiện các hạng mục: Xây mới nhà đỗ xe ô tô, xe khách; xây mới cổng chào; xây mới chòi canh; mở rộng mặt đường bê tông với chiều dài khoảng 340m với tổng kinh phí 2,855 tỷ đồng; Hệ thống điện chiếu sáng từ quốc lộ 49B đến bãi biển Tân Mỹ.

+ Các công trình đang đầu tư: Bến thuyền và nhà chờ bến đò Vĩnh Tu.

2. Khó khăn

- Nguồn nhân lực của hai xã vùng biển khá dồi dào nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ đón tiếp, phục vụ khách du lịch. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ; phong cách tiếp tân, chế biến, công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, chỉ dẫn về các điểm du lịch; chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch biển còn hạn chế.

- Việc phát triển du lịch biển cộng đồng đã có quy hoạch tổng thể, nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, do vậy chủ yếu là giao mặt bằng tạm thời hằng năm để xây dựng, nên các hộ kinh doanh du lịch được giao không an tâm để mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch

- Các cơ sở lưu trú bước đầu đang còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, không đảm bảo lưu trú khi có đoàn với số lượng đông.

- Khó khăn trong trong việc kêu gọi xã hội hoá, đầu tư vào các hạng mục du lịch biển 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn.

3. Giải pháp giải quyết thời gian đến

Tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế ưu đãi để thu hút các cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính lớn đầu tư phát triển du lịch biển trên địa bàn huyện, nhất là loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; tổ chức quản lý du lịch, tập trung công tác quy hoạch, khảo sát tài nguyên du lịch để hình thành các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện một cách có hệ thống.

<< < 1 2 3 4 > >>