UBND thành phố Huế làm việc với Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc cho BTC Festival chuyên đề Huế 2013
  
Ảnh minh họa - Khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2011
Ảnh minh họa - Khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2011
Ngày 13/10/2012, UBND thành phố chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc cho BTC Festival chuyên đề Huế 2013 để nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Trọng Vinh - Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Festival chuyên đề Huế 2013 sẽ tập trung vào các ngành nghề thủ công truyền thống của địa phương là chủ yếu, đồng thời có lựa chọn để mời một số nghề truyền thống nổi tiếng và độc đáo trên cả nước tham dự. Festival chuyên đề Huế 2013 sẽ được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, quy mô gọn theo đúng chủ đề của Festival lần này. Cần đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, phát triển nghề truyền thống để giảm bớt phần chi phí của ngân sách nhà nước.
Để Festival Huế 2013 tổ chức thành công, đạt mục tiêu đề ra, UBND thành phố đề nghị Ban Tổ chức Festival chuyên đề Huế 2013 có kế hoạch chi tiết và xây dựng các kịch bản để triển khai thực hiện các nội dung của Festival 2013; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban để xúc tiến các công việc có liên quan, đặc biệt Tiểu ban Nội dung khẩn trương có kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp, nghệ nhân, làng nghề trong tỉnh và cả nước để gửi thư mời tham dự, Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá khẩn trương có kế hoạch và xúc tiến tuyên truyền, quảng bá cho Festival trong tháng 10 năm 2012; Chuẩn bị các poster quảng bá, tuyên truyền Festival Huế 2013 để tuyên truyền tại lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ vào tháng 12 năm 2012.
Trong thời gian đến UBND thành phố sẽ làm việc với VTV Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để thống nhất chương trình, thời gian, thời lượng quảng bá Festival chuyên đề Huế 2013. Đặc biệt, UBND thành phố sẽ đưa không gian 23 - 25 Lê Lợi và 04 Hoàng Hoa Thám vào chương trình và kế hoạch của Festival Huế 2013 để bố trí các hoạt động phù hợp.
Căn cứ những đề xuất của Ban Tổ chức Festival Huế 2013, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố có kế hoạch gặp gỡ các doanh nghiệp để vận động tài trợ, đồng thời lập dự trù kinh phí tổ chức Festival chuyên đề Huế 2013, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND - UBND thành phố chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và Tiểu ban Tuyên truyền tập trung tuyên truyền Festival chuyên đề Huế 2013 trên Cổng thông tin điện tử thành phố.
Quỳnh Dao
 Bản in]