Dân cư
  

Tính đến năm 2020, dân số tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.129.505 người (558.947 nam; 570.558 nữ). Mật độ dân số: 225 người/km2. Về phân bố, có 563.397 người sinh sống ở thành thị và 566.108 người sinh sống ở vùng nông thôn.

Trong các dân tộc thiểu số sinh sống ở Thừa Thiên Huế thì các dân tộc: Cơtu, Tà Ôi, Bru-Vân Kiều được xem là người bản địa sinh sống ở phía Tây của tỉnh. Trải qua quá trình sinh sống lâu dài, các dân tộc này đã tạo cho mình bản lĩnh dân tộc và nét văn hóa đặc trưng, thống nhất trong đa dạng, làm nên một tiểu vùng văn hoá ở phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế

 Bản in]
Các bài khác