Kế hoạch Tổ chức Festival Huế lần thứ 8 - 2014

  
Cập nhật:02/12/2013 2:51:38 CH

KẾ HOẠCH

Tổ chức Festival Huế lần thứ 8 - 2014

 

Thực hiện Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival của Việt Nam, Thông báo kết luận số 259/TB-VP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức Festival Huế 2014; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với tỉnh lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 08/11/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Huế lần thứ 8 - 2014, với một số nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức Festival Huế lần thứ 8 - 2014 nhằm khẳng định vị thế Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Festival Huế 2014 là Festival lần thứ 8 được tổ chức có quy mô quốc gia và quốc tế, gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của Thừa Thiên Huế, các sự kiện văn hóa - chính trị quốc gia; đồng thời, kết hợp tốt các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có quy mô lớn, có tính cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn, có sức thu hút mạnh mẽ, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục khẳng định thương hiệu Festival Huế với những đặc trưng đã được xây dựng qua các kỳ Festival gần đây.

 3. Tổ chức Festival Huế 2014 để tăng cường giới thiệu, quảng bá về văn hoá Việt Nam, văn hoá Huế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, con người xứ Huế, với yêu cầu: Festival Huế 2014 phải “độc đáo, ấn tượng, tranh thủ được nhiều hơn bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời, phải tuyệt đối an toàn, tiết kiệm”.

4. Festival 2014 sẽ là nơi tụ hội của các thành phố Cố đô của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Tiếp tục là một hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ La Tinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Do vậy, cần chọn lọc các đoàn nghệ thuật tiêu biểu của cả 5 châu lục và của Việt Nam để mời tham gia Festival Huế 2014.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển ”.

2. Thời gian: từ ngày 12 - 20 tháng 4 năm 2014 (ngày 13 - 21 tháng 3 năm Giáp Ngọ).

3. Đối tác tham gia

a) Quốc tế:

Tiếp tục khẳng định Cộng hòa Pháp vẫn là đối tác chính, vận động sự tham gia của các nước trong khối ASEAN và các nước Đông Á - Mỹ La Tinh (FEALAC). Khẳng định có đại diện Châu Phi để Festival Huế 2014 sẽ tiếp tục có sự tham gia của các quốc gia ở cả 5 Châu lục.

b) Trong nước:

- Các đơn vị nghệ thuật Trung ương;

- Nhóm 3 địa phương kết nghĩa: Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhóm các tỉnh, thành phố Cố đô, các địa phương có di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại...;

- Một số ca sĩ độc lập và các nhóm nghệ thuật đặc thù có chất lượng nghệ thuật cao, phù hợp với yêu cầu, nội dung Festival Huế.

4. Địa điểm

Tập trung khai thác không gian văn hóa truyền thống của các kỳ Festival Huế trước đây, mở rộng ra các vùng lân cận và khai thác không gian một số công trình văn hóa, thể thao, gồm:

a) Không gian chính có bán vé: Đại Nội, Cung An Định.

b) Không gian ngoài trời ở khu vực nội thành: Kỳ đài, Bia Quốc Học, Nghinh Lương Đình; bãi bồi sông Hương, Công viên Thương Bạc…...

c) Tổ chức một số hoạt động về đêm xung quanh khu vực Đại Nội
(hình thức phố đêm ở các đường: 23-8, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân...).

d) Tiếp tục mở rộng sân khấu biểu diễn về các Huyện/Thị xã và các vùng ngoại thành Huế; tổ chức biểu diễn tại các trung tâm xã hội, bệnh viện...

5. Những hoạt động chính

a) Chương trình nghệ thuật Khai mạc (20 giờ 00 ngày 12/4/2014).

b) Đêm Hoàng Cung (các tối ngày 15 và ngày 19/4/2014 - có dạ nhạc tiệc).

c) Lễ hội Áo dài (20 giờ 00 ngày 14 và ngày 17/4/2014).

d) Chương trình sân khấu hóa tôn vinh Ca Huế (20 giờ 00 ngày 16 và ngày 17/4/2014).

e) Chương trình “Đêm Phương Đông” (các tối ngày 13, 15, 16 và ngày 18/4/2014).

g) Chương trình nghệ thuật sắp đặt lửa Crabosse (19 giờ 30 ngày 18 và ngày 20/4/2014).

h) Chương trình Lễ hội đường phố của các đoàn nghệ thuật từ nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Á - Mỹ La Tinh diễn ra vào các buổi chiều trong thời gian Festival trên các đường phố trung tâm, các thị xã và huyện trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

i) Chương trình nghệ thuật Bế mạc (20 giờ 00 ngày 20/4/2013).

k) Các chương trình cộng đồng và lễ hội khác: “Hương xưa làng cổ”, “Chợ quê ngày hội”, “Thuận An biển gọi”, “sóng nước Tam Giang ”, " Lăng Cô vịnh đẹp", Lễ hội Điện Huệ Nam, Liên hoan tiếng hát dòng Hương lần thứ II….

l) Các hoạt động thể thao: Lễ hội đua thuyền truyền thống, Lễ hội Diều, Hội cờ người, Giải Golf toàn quốc tranh Cup Festival Huế, giải quần vợt đồng đội quốc gia…

m) Liên hoan ẩm thực 5 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia - Myanmar  (từ ngày 11 - 21 tháng 4 năm 2014).

n) Hội chợ thương mại quốc tế (từ ngày 12 - 18 tháng 4 năm 2014).

6. Các sự kiện quốc tế quan trọng được tổ chức trong thời gian diễn ra Festival Huế 2014

a) Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá các nước Asean + 3 (từ ngày 16 - 21/4/2014).

b) Đêm văn hóa ASEAN.

c) Liên hoan múa quốc tế - 2014.

d) Toạ đàm Ngoại giao đoàn “Tăng trưởng xanh bền vững trên nền tảng văn hoá - di sản và môi trường” (từ ngày 12 - 14/4/2014).

III. KINH PHÍ

1. Ngân sách Nhà nước (Trung ương, địa phương).

2. Xã hội hóa.

3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thành lập Ban tổ chức, các Tiểu ban của Ban tổ chức Festival Huế 2012 để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức Festival Huế 2014 theo Kế hoạch đề ra.

2. Trung tâm Festival Huế

a) Là cơ quan thường trực của Ban tổ chức Festival Huế 2014 chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình chi tiết để triển khai tổ chức Festival Huế 2014 theo Kế hoạch.

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn đoàn nghệ thuật của các địa phương, các quốc gia, vùng lãnh thổ mời tham gia Festival Huế 2014.

c) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng kịch bản các chương trình để báo cáo Ban tổ chức và Ủy ban nhân dân tỉnh...

d) Tham mưu triển khai công tác vận động tài trợ, tuyên truyền quảng bá Festival Huế 2014 theo nội dung được duyệt.

e) Lập dự toán Festival Huế 2014 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

g) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề cương tuyên truyền về Festival Huế 2014 để trình Ban Tuyên giáo Trung ương phê duyệt; phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Huế.

h) Chuẩn bị chu đáo cho các cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội, Huế...

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014 giao.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Festival Huế kết nối với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện các nội dung của Festival Huế 2014.

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực được phân công theo quy định hiện hành.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá các nước Asean + 3, Đêm văn hóa ASEAN và Liên hoan Múa quốc tế tại Huế theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch chống tình trạng nâng giá, ép khách, gim phòng...trong thời gian diễn ra Festival Huế 2014.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các sự kiện thể thao, du lịch trong thời gian diễn ra Festival Huế 2014: giải quần vợt đồng đội quốc gia, giải cờ vua quốc tế, giải Golf  Festival Huế….

g) Chỉ đạo xây dựng kịch bản Chương trình tôn vinh Ca Huế trong khuôn khổ của Festival Huế 2014; Kế hoạch tổ chức Lễ hội đua thuyền trên sông Hương.

h) Phối hợp tổ chức Liên hoan ẩm thực 5 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia - Myanmar.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

4. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

a) Phối hợp với Trung tâm Festival Huế tăng cường công tác truyên truyền, quảng bá về Festival Huế 2014 và di sản văn hóa Huế đến với du khách trong nước và quốc tế.

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động, các lễ hội do Ban tổ chức phân công trong khuôn khổ của Festival Huế 2014 như: Lễ tế Xã Tắc, Lễ tế Giao, Đêm Hoàng Cung, các chương trình biểu diễn Nhã nhạc và một số hoạt động trưng bày, triển lãm khác….

c) Chỉ đạo các đơn vị liên quan của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô  Huế phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của Ban tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ Festival tại những địa điểm do Trung tâm quản lý và các khu vực tiếp cận di tích trong thời gian diễn ra Festival Huế.

d) Phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động về đêm tại các trục đường xung quanh Hoàng Thành - Đại Nội.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

5. Sở Ngoại vụ

a) Lập danh sách khách mời quốc tế; kế hoạch đón tiếp đại biểu quốc tế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao để thống nhất kế hoạch tổ chức Tọa đàm Ngoại giao đoàn.

c) Tham mưu kế hoạch tổ chức lực lượng liên lạc viên để hỗ trợ các đoàn nghệ thuật quốc tế khi đến Huế tham gia Festival Huế 2014.

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức các Hội nghị quốc tế diễn ra trong thời gian Festival Huế 2014; quản lý phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Công an tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Festival Huế 2014;

b) Phối hợp với Trung tâm Festival Huế theo dõi, quản lý việc cấp và sử dụng các loại phù hiệu tại Festival Huế 2014.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện của các đơn vị khi đến Huế tham gia phục vụ Festival Huế 2014 lưu thông trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương triển khai công tác tuyên truyền theo đề cương được duyệt.

b) Quản lý phóng viên trong nước khi đến Huế tác nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Phối hợp với Trung tâm Festival Huế phát hành, quản lý Thẻ báo chí của các phóng viên tại Festival Huế 2014.

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Lập danh sách khách mời khai mạc, bế mạc Festival Huế 2014 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phát hành giấy mời cho đại biểu theo danh sách được duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đón tiếp đại biểu khi đến dự Festival Huế 2014.

c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Sở Y tế: xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thời gian diễn ra Festival Huế 2014.

10. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, quản lý lực lượng tình nguyện viên phục vụ Festival Huế 2014.

11. Sở Công thương: phối hợp tổ chức Hội chợ quốc tế theo đề án được phê duyệt.

12. Sở Tài chính: thẩm định kinh phí tổ chức Festival Huế 2014, vận động tài trợ, quản lý các nguồn thu, chi của Festival Huế  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: phối hợp các Vụ có liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn chỉnh đề cương tuyên truyền quảng bá về Festival Huế 2014; phối hợp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại Huế năm 2014.

14. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật: chủ trì, phối hợp với Trung tâm Festival Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật của các hội thành viên hưởng ứng Festival Huế 2014.

15. Hiệp hội Khách sạn tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị chức năng của Tổng Cục Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan ẩm thực 5 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - Thái Lan - Myanmar.

16. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, các huyện và các đơn vị liên quan: chủ động xây dựng chương trình các lễ hội, các hoạt động khác theo phân công của Ban tổ chức, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Festival Huế lần thứ 8-2014, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Trung tâm Festival Huế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch Tổ chức Festival Huế lần thứ 8 - 2014 ()
 Bản in]