Tổng kết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương
  
Cập nhật:03/09/2015 2:51:51 CH
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư nhiệm kỳ 2015-2020
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 03/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, đến nay, 16/16 đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tiến hành xong đại hội. Các cấp ủy đảng đã bám sát các chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để tiến hành chặt chẽ công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức đại hội đúng quy trình, yêu cầu, nội dung đề ra.

Tổng số cấy ủy viên khóa mới là 537 đồng chí, trong đó cấp ủy viên tham gia lần đầu là 161 đồng chí; số cấp ủy viên là nữ 68 đồng chí, chiếm 12,7%; số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 46 đồng chí, chiếm 8,6%; số cấp ủy viên trẻ (dưới 35 tuổi) là 48 đồng chí, chiếm 8,94%; gần 97% số cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên và hơn 77% có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Trong số 16 bí thư đảng bộ cấp huyện và tương đương có 5 đồng chí tham gia bí thư lần đầu.

Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tập trung thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm. Đã bày tỏ trăn trở, tập trung trí tuệ, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu; đồng thời, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có tính khả thi để tạo sự bứt phá, sự phát triển mới; quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ đến.

Nhìn chung, công tác bầu cử trong đại hội được tiến hành nghiêm túc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Kết quả bầu cử nhìn chung đạt kết quả tốt, hầu hết chỉ bầu một lần đã đủ số lượng, phiếu bầu tập trung và cơ bản cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ được bầu trúng dự kiến, bảo đảm được sự lãnh đạo toàn diện. Cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư khoá mới bảo đảm cả về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng. Tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ, cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đủ số lượng, là những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

 

LãnhđạoTỉnhủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được đại hội đảng bộ bầu giữ chức vụ bí thư nhiệm kỳ 2015-2020

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiên đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức 16 đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; đồng thời lưu ý, trong chỉ đạo đại hội vừa qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số báo cáo chính trị còn dài, thiếu tính khái quát và chưa tập trung vào những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đảng; chưa đánh giá sâu và đúng mức nội dung công tác xây dựng Đảng, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết và nguyên nhân yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan và biện pháp khắc phục. Tham luận tại đại hội còn nặng về thành tích, thiếu tính tranh luận, thiếu đề xuất các giải pháp mang tính đột phá…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiên Thành khẳng định, thành công của đại hội cấp huyện và tương đương thể hiện sự đoàn kết, thống nhất; cùng một ý chí và hành động trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, đó cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]