Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV
  
Cập nhật:23/10/2015 3:31:32 CH
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thừa Thiên Huế cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức, đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được khai mạc trọng thể vào sáng 23/10/2015.

Tham dự Đại hội có 348 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 46.000 đảng viên đến từ các Đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Biên phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân...

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đại hội có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành quả và những hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với bình quân chung của cả nước. Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và bầu Đoàn đại biểu đủ số lượng và chất lượng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc đại hội

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho rằng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho thấy, nền kinh tế duy trì ổn định trên 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. So với năm 2010, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần; thu ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng (tăng 1,6 lần); thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD (tăng gần 2 lần); tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 70.000 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,6%/năm. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng (chiếm 55,7% trong GRDP), đóng vai trò chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 8,9%/năm (chiếm 34,7% trong GRDP); nông nghiệp phát triển toàn diện (chiếm 9,6% trong GRDP). Hoạt động đối ngoại và và kinh tế đối ngoại triển khai tích cực, hiệu quả; các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển.

Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang; toàn tỉnh có 11 đô thị (1 đô thị loại I; 3 đô thị loại IV và 7 đô thị loại V); tỷ lệ đô thị hóa đạt 52%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, hằng năm tạo việc làm mới cho 16.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,7%. An ninh chính trị, thế trận an ninh Nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; không để xảy ra bất ngờ, có “điểm nóng”. Khối đoàn kết toàn dân được tăng cường; hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những nỗ lực cố gắng và những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý: Vấn đề quan trọng hiện nay của Đảng bộ, chính quyền tỉnh là cần đổi mới tư duy, phương thức hành động để phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là phát triển, mở rộng không gian đô thị Huế, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo bước đột phá về phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Để phát triển hết lợi thế, tiềm năng của tỉnh, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Thừa Thiên Huế cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức; phát triển du lịch và các dịch vụ công nghệ cao; phát triển, đưa vùng biển đầm phá trở thành một trong những vùng kinh tế biển mạnh của cả nước. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương; thực hiện tốt quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng; xây dựng, phát triển đô thị Thừa Thiên Huế mở rộng, tạo đô thị có nét độc đáo riêng. Tăng cường liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng để phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng cao; làm tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị, nông thôn. Thường xuyên kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chính sách tôn giáo. Phấn đấu quyết liệt hơn nữa đưa cả tỉnh trở thành tỉnh giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

 

 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội do đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển KT-XH nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Một số chỉ tiêu cụ thể, giai đoạn 2015-2020: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân trên 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.400-3.700 USD; cơ cấu kinh tế: du lịch, dịch vụ 55%, công nghiệp – xây dựng 37%, nông lâm thủy sản 8%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%; thu ngân nhà nước tăng bình quân 10-12%;  tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 15%; tỷ lệ đô thị hóa 60-65%; lao động qua đào tạo đạt 65-70%; trên 95% dân dân số sử dụng sạch, nước hợp vệ sinh; tỉ lệ che phủ rừng từ 57-58%; có từ 50-60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% tổ dân phố, thôn, bản có tổ chức cơ sở đảng; bình quân hàng năm kết nạp trên 2.000 đảng viên...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]