Dạ Lê

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1A (Km832+500)

Điểm cuối: Ngã ba giao nhau giữa Tỉnh lộ 7 và đường Lụ - Tân Ba

2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường:

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]