1. Tổng số cơ ở y tế trên toàn tỉnh: 186, trong đó:

- 18 bệnh viện

- 01 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

- 01 Bệnh viện da liễu

- 06 phòng khám đa khoa khu vực

- 141 trạm y tế xã phường

- 19 cơ sở y tế khác

2. Tổng số giường bệnh: 2.411, trong đó:

- Bệnh viện: 1.843 giường

- Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng: 120 giường

- Bệnh viện da liễu: 62 giường

- Phòng khám đa khoa khu vực: 86

- Cơ sở y tế khác: 300

3. Nhân lực ngành y: 2.925 người, trong đó:

- Bác sỹ: 1.082 người

- Y sỹ: 320 người

- Điều dưỡng: 929 người

- Hộ sinh: 360 người

- Kỹ thuật viên y: 234 người

4. Nhân lực ngành dược: 542 người, trong đó:

- Dược sỹ: 325 người

- Dược sỹ trung cấp: 217 người

5. Chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe

- Số bác sỹ bình quân 1 vạn dân (người): 15

- Số giường bệnh bình quân 1 vạn dân (giường): 61

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắcxin: 92,55%

- Số người nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân: 4,1

- Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân: 0,6

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi: 6,4%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi: 8,7%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao: 5,7%

(Theo niên giám thống kê năm 2022)