CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ƯỚC ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2019

(Theo báo cáo số 330/BC-UBND ngày 03/12/2018)


Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

Ước TH năm 2019

I

Kinh tế

 

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) (%)

7,5 – 8,0

 

Tr.đó: - Nông - Lâm - Ngư nghiệp (%)

2,3

 

- Công nghiệp - Xây dựng (%)

10,5

 

- Các ngành dịch vụ (%)

6,9

 

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (%)

5,6

2

Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (USD)

1.915

3

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

1.055 triệu USD, tăng xấp xỉ 15% so năm 2018

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng)

22.700

5

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

7.210

II

Xã hội

 

6

Giảm tỷ suất sinh (‰)

0,2

 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰)

10,8

7

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng:

- Theo cân nặng (%)

- Theo chiều cao (%)

 

7,6

10,4

8

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (%)

95

9

Số người tham gia bảo hiểm xã hội (người):

- Bắt buộc

- Tự nguyện

 

125.164 người (tỷ lệ 90%)

3.240 người (tỷ lệ 0,73%)

10

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Người)

110.924 người (tỷ lệ 90%)

11

Tỷ lệ hộ nghèo giảm (%)

0,7% (còn 4,22%)

12

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (%)

64

13

Tạo việc làm mới (nghìn người)

16

III

Môi trường

 

14

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch (%)

82

15

Độ che phủ rừng (%)

57,3

16

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom (%)

96