1. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp: 106,98%. Trong đó:

+ Khai khoáng: 93,41%

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo: 104,91%

2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu:

 

Đơn vị tính

Năm 2022

Đá hộc, đá vôi nguyên liệu

1000m3

1422,9

Đá xây dựng khác

1000m3

762,3

Thủy hải sản xuất khẩu

Tấn

6900

Nước mắm

1000 lít

796

Bánh kẹo các loại

Tấn

3516

Bia các loại

Triệu lít

320

Sợi toàn bộ

Nghìn tấn

115

Hàng thêu xuất khẩu

Bộ

7400

Quần áo may sẵn

Triệu cái

59

Quần áo lót

Triệu cái

413,3

Trang in các loại

Triệu trg

922,7

Thuốc viên

Triệu viên

125

Gạch nung

Triệu viên

175

Xi măng các loại

1000 Tấn

2027

Nông cụ cầm tay

1000 cái

194

Ô tô 29 chỗ đóng mới

Chiếc

72

Trùng, đại tu ô tô

Chiếc

294

Nước máy

Triệu m3

57

Men frít

1000 Tấn

291,9

Điện sản xuất

Tr.kwh

2003,1

(Theo niên giám thống kê năm 2022)