Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022

  

(Theo Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

I. Tình hình và kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

- Đã ban hành Kế hoạch 231/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) về việc thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Nghị quyết 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211 về phân loại đơn vị hành chính (trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế). Tham gia Tọa đàm cơ sở khoa học và thực tiễn của việc quy định các tiêu chí về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và việc phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ Bảo tồn di sản Huế.

- Tập trung triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ và thống nhất về khung định hướng ưu tiên phát triển và đang hoàn thiện báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh; cơ bản hoàn thành Đề án “Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế”, Đề án xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

- Tập trung phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Hoạt động du lịch: Tháng 9/2022, lượng khách du lịch ước đạt 184,9 nghìn lượt, gấp 10 lần so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt 529,3 tỷ đồng, gấp 20 lần. Lũy kế 9 tháng, khách du lịch ước đạt 1.511 nghìn lượt, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, tổng thu từ du lịch ước đạt 3.334 tỷ đồng, gấp 3 lần. Hệ thống xe buýt tham quan hai tầng thoáng nóc “City Sightseeing Hue” chính thức ra mắt phục vụ du khách[1].

- Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 9/2022 ước đạt 4.591,9 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 38,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 38.541,4 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 29.931 tỷ đồng, chiếm 78%, tăng 10,9%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 ước giảm 0,3% so với tháng trước; bình quân 9 tháng tăng 3,6% so với cùng kỳ.

- Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 103,4 triệu USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ; lũy kế KNXK 9 tháng ước đạt 919 triệu USD, tăng 7,7% và đạt 81,3% kế hoạch[2], thị trường xuất khẩu đến 39 quốc gia, trong đó chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, các nước Châu Âu,… Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 9 ước đạt 79,7 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ; lũy kế KNNK 9 tháng đạt 652,7 triệu USD, tăng 18% và đạt 87% kế hoạch[3].

- Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 9/2022, tổng nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 59.200 tỷ đồng, tăng 6,44% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 13,77%. Tính đến 31/8/2022, nợ xấu nội bảng tại các TCTD trên địa bàn ở mức 756 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,03%.

- Hoạt động vận tải: Tháng 9/2022, vận tải hành khách ước đạt 2.375,1 nghìn hành khách, tăng 3,4% so với tháng trước và gấp 2,7 lần so với cùng kỳ; hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.558,9 nghìn tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 23,3% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 348,7 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 42% so với cùng kỳ[4].

Lũy kế 9 tháng, vận tải hành khách ước đạt 15.554,6 nghìn hành khách, tăng 29% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 13.792 nghìn tấn, tăng 21,7%. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.927,1 tỷ đồng, tăng 26,4%[5] .

b) Lĩnh vực công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, chỉ số IIP tăng 8,4% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước giảm 10,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,9%; sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 53,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 1,5%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng: Bia 210,6 triệu lít, tăng 8% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 139,6 triệu lít, tăng 17,2%; bia chai 71 triệu lít, giảm 6,4%); sợi các loại 85 nghìn tấn, tăng 14,5%; quần áo lót 315,1 triệu cái, tăng 3,9%; điện sản xuất 1.242,4 triệu KWh, tăng 80,7%; điện thương phẩm 1.505,6 triệu KWh, tăng 5,8%; gạch men 10,1 triệu m2, tăng 14,4%; dăm gỗ 598,4 nghìn tấn, tăng 22,1%; men frit 221,7 nghìn tấn, tăng 10,8%; vỏ lon nhôm 10,9 nghìn tấn, tăng 5,1;...

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm: clanhke 1.536,6 nghìn tấn, giảm 12,4%; tôm đông lạnh 4,5 nghìn tấn, giảm 6,8%; xi măng 1.492,2 nghìn tấn, giảm 7,2%;....

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu khoảng 24.632 ha, giảm 3,5% so với vụ Hè Thu năm 2021; đến nay đã thu hoạch 24.506 ha (đạt 99,5%), còn lại khoảng 126 ha tại huyện A Lưới dự kiến thu hoạch xong trong trước ngày 21/9. Ước tính năng suất lúa vụ Hè Thu năm 2022 đạt 57,1 tạ/ha, giảm hơn 2,18 tạ so với năm trước; sản lượng ước đạt 139.629,7 tấn, giảm 10.699 tấn, tương ứng giảm 7,1% so với năm trước.

Tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác: Ngô 570ha/576ha KH, Lạc 272ha/280ha KH, Đậu các loại 619ha/623 ha KH, Rau các loại 1.334ha/1.134ha KH, Khoai lang 519ha/521 ha KH.

- Chăn nuôi: Đàn trâu 15.564 con, giảm 1% so với cùng kỳ; đàn bò 28.864 con giảm 2,1%; đàn lợn 155.602 con, tăng 4,7%; đàn gia cầm 4.826 nghìn con tăng 1,6%, trong đó: đàn gà có 3.540 nghìn con, tăng 1,8%. Triển khai công tác phòng, chống nắng nóng đối với đàn vật nuôi và triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Thu 2022; triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, tăng cường thực hiện tại các ổ dịch, hố chôn gia súc, các nơi có nguy cơ cao xảy ra các loại dịch bệnh.

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng ước đạt 6.335 ha, tăng 1,6% so với cùng kỳ[6]. Sản xuất giống ước đạt 176,5 triệu con, tăng 2,6%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 51.100 tấn tăng 2,6%; trong đó, sản lượng khai thác đạt 35.780 tấn, tăng 1,7%, nuôi trồng đạt 15.320 tấn, tăng 4,6%.

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung 9 tháng đầu năm đạt 4.712 ha[7], tăng 4,6% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 498.170 m3, tăng 3,2% so cùng kỳ[8].

3. Thu chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 9.103 tỷ đồng (số liệu cập nhật đến ngày 26/9/2022), vượt 32,7% dự toán và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: thu nội địa 8.603 tỷ đồng[9], vượt 34,6% dự toán và tăng 19,2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 470 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ; thu viện trợ, huy động đóng góp 30 tỷ đồng, gấp 2,7 lần dự toán, giảm 74,2% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 7.783 tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.579 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, chi thường xuyên 5.140 tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 7.406,7 tỷ đồng, bằng 62,1% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.204,6 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, chi thường xuyên 5.410,9 tỷ đồng, bằng 69,7% dự toán.

4. Tình hình đầu tư phát triển và xây dựng

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng ước đạt 20.495 tỷ đồng, bằng 73,2% KH, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 5.350 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ; vốn do địa phương quản lý 15.145 tỷ đồng, tăng 10,3%.

- Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước đạt 4.780 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ; vốn tín dụng đạt 7.660 tỷ đồng, giảm 3%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.635 tỷ đồng, tăng 1,5%; vốn đầu tư của dân 3.180 tỷ đồng, tăng 26,9%; vốn viện trợ nước ngoài 565 tỷ đồng, tăng 31,4%; vốn đầu tư nước ngoài 1.675 tỷ đồng, tăng 15,5%.

* Giải ngân vốn đầu tư công: Ước đến hết tháng 9 năm 2022 giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (không gồm vốn CTMTQG) là 2.807,440 tỷ đồng/ 4.266,055 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch (trong đó: vốn NSTW đạt 78,7%, vốn ODA đạt 26,22%, vốn NSĐP đạt 68,21%). Nếu tính vốn CTMTQG mới giao bổ sung, thì ước đến hết tháng 9 năm 2022 giải ngân tổng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là 2.807,440 tỷ đồng/ 4.612,815 tỷ đồng, đạt 60,86% (trong đó vốn NSTW đạt 63,9%, vốn ODA đạt 26,22%, vốn NSĐP đạt 68,21%).

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Tập trung phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,...; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương[10]. Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay tỉnh đã hoàn thành công tác phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định, đang tập trung công tác phê duyệt dự án và các điều kiện để sẵn sàng triển khai dự án ngay khi có vốn bố trí từ Trung ương. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2,...

Hiện nay, một số dự án sản xuất kinh doanh tạo năng lực mới đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế[11]. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án triển khai chậm tiến độ như: Tòa nhà của VNPT, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bến thuyền du lịch trên sông Hương, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Dương, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng, Khu nghỉ dưỡng Mộc Lan - Lăng Cô,...

Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sớm đi vào hoạt động: Nhà máy sản xuất găng tay y tế - Kanglongda; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy; Khách sạn Huế Square,...; Tập trung hỗ trợ một số dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai: Dự án Nhà máy may mặc tại KCN Quảng Vinh, sản xuất máy biến dòng, nhà máy gia công thạch anh Chân Mây, nhà máy chế biến nông sản. Đã tổ chức lễ khởi động dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh” do cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

* Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư: Đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi giám sát, quản lý các dự án đầu tư để hỗ trợ, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Đến nay, UBND tỉnh đã có 08 thông báo kết luận và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và dự án trong ngân sách.

5. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 21/9/2022, có 616 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.449,1 tỷ đồng; tăng 40,3% về lượng và tăng 60,3% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động 443 doanh nghiệp, tăng 8 doanh nghiệp; giải thể 85 doanh nghiệp, giảm 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 411 doanh nghiệp, tăng 106 doanh nghiệp.

Đã cấp phép cho 24 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 12.189,4 tỷ đồng[12] (gồm 04[13] dự án FDI vốn đăng ký 257,17 triệu USD, tương đương 5.286,71 tỷ đồng), trong đó, địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp cấp 09 dự án với tổng vốn đầu tư 2.970 tỷ đồng. Đã cấp điều chỉnh cho 16 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư 05 dự án, vốn đầu tư tăng thêm 521,5 tỷ đồng. Ngoài ra, có 07 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư trên 3.523 tỷ đồng[14].

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung đẩy mạnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với các Tập đoàn lớn: Sovico, Sunshine, Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Alphanam, KMH (Hàn Quốc), AGR (Thái Lan – về xuất khẩu gạo), SermSang (Thái Lan – về năng lượng), Tập đoàn Itochu, Tập đoàn Yoshida Kaiun (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Western Pacific; ký kết Biên bản thảo luận với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham). Tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Séc - Châu Âu tại Cộng hòa Séc và Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - vùng Kyushu Nhật Bản.

6. Văn hóa - xã hội

- Về khoa học và công nghệ: Ban hành và triển khai nhiều Kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành[15]; hoàn thiện đề án tổng thể “Phát triển Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2025”; Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế; Chương trình Ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tổ chức ngày hội Cố đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Diễn đàn Khởi nghiệp mùa xuân năm 2022 kết hợp triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và tổ chức “Triển lãm sản phẩm du lịch” quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trong du lịch. Tiếp tục thực hiện Đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”. Tổ chức thành công Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2022 (diễn ra từ 17-19/8/2022).

- Về văn hóa - thể thao: Tiếp tục xây dựng các đề án lớn thuộc lĩnh vực; triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2022. Ngày hội Áo dài Huế; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn năm Quốc hiệu Việt Nam”; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” khu vực miền Trung - năm 2022. Tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm: Trang phục truyền thống các nước ASEAN, “Tên Người - Hồ Chí Minh”; “Y quan triều Nguyễn”; trưng bày cổ vật trong dịp Festival Huế 2022, trưng bày hiện vật văn hoá Champa; Ngày hội Lân Huế;... Công bố quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế. Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến thắng Đồi A Bia” xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng lượng khách tham quan di tích đến ngày 19/9/2022 là 1.030,2 nghìn lượt, gấp 4 lần so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 58,9 nghìn lượt, gấp 12 lần, khách Việt Nam đạt 971,3 nghìn lượt, gấp 3,9 lần. Doanh thu đạt 145,5 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ.

Tổ chức thành công Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022 với sự tham gia của gần 11.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân. Đây là sự kiện có quy mô lớn, ý nghĩa của tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và cấp quốc gia. Triển khai chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước. Tăng cường kiểm tra công tác cứu hộ cứu đuối (các bể bơi, suối,...) và các dịch vụ TDTT.

- Về giáo dục và đào tạo: Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về việc xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2022 – 2023[16]; Công bố quyết định thành lập trường THPT chuyên Khoa học Huế. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 96,76% (năm 2021 đạt 97,01%). Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng Vallet cho 230 học sinh, sinh viên xuất sắc trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022. Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào Đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu. Điểm chuẩn các ngành của Đại học Huế từ 15-26,4 điểm.

- Về y tế: Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được thực hiện tốt. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế[17]; tập trung công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức. Đến ngày 28/9/2022, Bộ Y tế đã phân bổ 2.930.360 liều vắc xin, tỉnh đã triển khai 41 đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và đã thực hiện tiêm 2.874.168 liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên[18]. Ban hành Kế hoạch Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa tựu trường năm học 2022-2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế[19].

Các bệnh dịch lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng tăng do đang bắt đầu vào cao điểm mùa dịch; các dịch bệnh khác như sởi, sốt rét... ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung, cụ thể: Tính đến hết ngày 28/9/2022, toàn tỉnh đã ghi nhận 873 trường hợp mắc sốt xuất huyết và có 01 ca tử vong. Tay chân miệng: toàn tỉnh có 103 ca mắc. 07 trường hợp ca xác định nhiễm liên cầu lợn. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt rét, sởi..., các dịch bệnh mới nổi như đậu mùa khỉ, vi rút Adeno...và các bệnh nhiễm trùng khác trong chương trình TCMR: chưa ghi nhận trường hợp nào. Đã xảy ra 03 vụ ngộ độc thực phẩm với 26 người mắc, không có trường hợp tử vong.

- Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Đến 20/9/2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 14.051 người, đạt 87,8% kế hoạch, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 893 người, đạt 44% kế hoạch, tập trung tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 11.301 người, đạt 75% KH, trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác: 8.280 người; trình độ cao đẳng, trung cấp 3.021 người.

Tập trung thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)[20]; tổ chức Lễ trao bằng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh đối với 06 trường hợp và 02 Huân chương độc lập và các hình thức khen thưởng Nhà nước. Tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ đi nhận bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Nghệ An; đưa Đoàn người có công tiêu biểu của tỉnh tham dự Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ và Gặp mặt người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 22-24/7/2022; đưa Đoàn người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh thăm thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam….

Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương.

Công tác hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19: (1) Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg: Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ: 178.357 người, với kinh phí gần 133,097 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền ăn người điều trị nhiễm COVID-19 (F0, F1) cho 46.829 người; hỗ trợ thêm tiền ăn 19.185 trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật điều trị do nhiễm COVID-19 (F0), cách ly y tế (F1) (2) Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: Đã hỗ trợ cho 261 đơn vị, với 1.694 lao động, tương ứng với số tiền hỗ trợ là 2,308 tỷ đồng.

7. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh với sản phẩm “Nền tảng số hoá dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam và được công nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021 đạt các kết quả vượt bậc: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng đầu cả nước; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 08 toàn quốc, tăng 9 bậc; ứng dụng CNTT (ICT-index) giữ ngôi vị thứ 2; chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 4.

8. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

- Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 293 đoàn khách quốc tế/1410 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (tăng 221 đoàn/1168 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái). Tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh đi thăm và làm việc tại các tỉnh Trung, Nam Lào (22/8/2022-26/8/2022). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường triển khai trao đổi hợp tác quốc tế theo chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; tiếp tục theo dõi việc xúc tiến, triển khai quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Bỉ, Nga, Thái Lan, Lào, Hy Lạp, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Ý...; phối hợp với các đầu mối của Bộ Ngoại giao tổ chức và tham mưu lãnh đạo tỉnh tham gia 03 hội nghị về kinh tế đối ngoại[21]; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động với các đối tác nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức “đối ngoại trực tuyến”. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền Trung; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

An toàn giao thông: Từ 15/8-14/9/2022, xảy ra 21 vụ tai nạn, tăng 06 vụ so với cùng kỳ; làm chết 10 người, bằng cùng kỳ; bị thương 19 người, tăng 13 người. Từ đầu năm đến ngày 14/9/2022, đã xảy ra 201 vụ tai nạn giao thông, tăng 33 vụ so với cùng kỳ; làm chết 143 người, tăng 36 người; bị thương 112 người, giảm 04 người.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2022

1. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh và các địa phương trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ[22]; chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ; hoàn thành xây dựng các đề án, quy hoạch quan trọng.

- Tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210 và Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế. Phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.

- Triển khai hiệu quả Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025”; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030”.

- Tổ chức Hội thảo và hoàn thành báo cáo giữa kỳ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; đôn đốc, triển khai lập Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến nay 2065; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phong Điền; Chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết; hoàn thành hồ sơ công nhận đô thị mới Lộc Vĩnh, Lộc Thuỷ, Lộc Tiến đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.                                   

4. Về phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ:

- Chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch. Tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao, lễ hội truyền thống, sự kiện du lịch trong khuôn khổ Festival mùa Thu và Festival mùa đông. Tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng, có tính trọng tâm để khôi phục du lịch: Xây dựng sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, hội thảo, du lịch nông thôn, du lịch vui chơi giải trí, du lịch về đêm, ẩm thực, khám phá văn hóa,...

- Tập trung hỗ trợ tạo điều kiện sớm đưa vào hoạt động TTTM - dịch vụ - giải trí Nguyễn Kim; hỗ trợ triển khai dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall,…. Khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển thương mại điện tử, tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

b) Lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng hàng năm khác, đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa bão. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng và các tụ điểm mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã trái phép. Xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão, tăng cường kiểm tra các công trình, hồ đập, bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão sắp đến. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

c) Lĩnh vực công nghiệp: Đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án trọng điểm của tỉnh vào hoạt động đúng tiến độ nhằm bổ sung năng lực tăng thêm cho ngành công nghiệp tỉnh, đặc biệt các dự án Nhà máy Kanglongda Huế; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây, Dự án sản xuất chế biến nông sản ở KCN Tứ Hạ, Nhà máy sản xuất men frit của Công ty Cổ phần Vicofrit, Nhà máy sản xuất viên nén tại huyện Nam Đông của Công ty TNHH Viên nén Renen; Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m3/ngđ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế,...

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các Tập đoàn lớn, có thương hiệu vào lĩnh vực công nghiệp tạo năng lực mới. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng nhằm kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư chiến lược, tạo động lực tăng trưởng.

5. Tập trung hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm: Phát huy hiệu quả của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Trong đó:

+ Đối với các dự án ngoài ngân sách: Tập trung hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex; Sân golf Thiên An, BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,... Đặc biệt, hỗ trợ các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm đi vào hoạt động: Dự án sản xuất găng tay Kanglongda - giai đoạn I; Khu nghỉ dưỡng Minh Viễn Lăng Cô; Laguna Lăng Cô; Trung tâm thương mại AEONMALL; các dự án trong khu đô thị An Vân Dương,...

+ Đối với các dự án vốn ngân sách: Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022. Tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Phục hồi Điện Kiến Trung - Tử Cấm Thành, Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, Đường Phú Mỹ - Thuận An, Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây,... Triển khai các dự án khởi công mới: Đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây, Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An, Hạ tầng đô thị Phong Điền đạt chuẩn đô thị loại IV.

Hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh: Đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2, Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và các dự án: Dự án cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh, Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải huyện Phú Vang và 03 dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ[23].

Hỗ trợ triển khai GPMB các dự án hạ tầng phát triển sản xuất: KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải - KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây;…

6. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và đẩy nhanh giải ngân vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khẩn trương thực hiện lồng ghép, phân khai các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng mục tiêu; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

7. Về quản lý tài chính ngân sách:

- Tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư đối với các Khu nhà đất (22-24, 26-28 đường Lê Lợi; 06 Lê Lợi; 20 Nguyễn Huệ, 35 Nguyễn Huệ; 03 Nguyễn Trường Tộ;...); đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu đô thị An Vân Dương; hoàn thiện các thủ tục đấu giá các quỹ đất có giá trị lớn. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai, kinh doanh qua mạng, bán đấu giá quyền sử dụng đất,…

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; nhất là triển khai hiệu quả Đề án “Chống thất thu trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,…

8. Chăm lo phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tập trung hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai hiệu quả Nghị quyết giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành thủ tục quyết định đầu tư các dự án liên quan lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ. Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động xây dựng Thừa Thiên Huế “xanh, sạch, sáng”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người nghèo.

9. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT.

10. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma tuý và tội phạm công nghệ cao; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tiếp tục thực hiện dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các vũ trường, quán bar, karaoke,…trên địa bàn toàn tỉnh.


[1]Do Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội (Vietnam Toursims) khai thác. Mỗi ngày, hệ thống xe buýt hoạt động 15 chuyến “Tuyến City tour - Hành trình Di sản Cố đô Huế” đi qua 12 điểm dừng nổi tiếng của TP. Huế như Chợ Đông Ba, Kỳ Đài, vườn An Hiên, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định, lăng Tự Đức… và chuyến xe “Tuyến ngắm cảnh đêm Huế” tham quan qua cầu Phú Xuân, cầu Dã Viên ngắm cảnh về đêm. 

[2] Trong đó: nhóm hàng nông, thuỷ sản 9 tháng ước đạt 21,7 triệu USD, chiếm 2,4%, giảm 65,9% so với cùng kỳ; nhóm hàng CNCB ước đạt 756,9 triệu USD, chiếm 82,4%, tăng 17%, gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 159,4 triệu USD, giảm 24,3%; hàng may mặc ước đạt 503 triệu USD, tăng 36,9%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 94,5 triệu USD, tăng 37%; Nhóm các hàng hóa khác (hương và bột hương, bia, rượu sa kê, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng,…) ước đạt 140 triệu USD, chiếm 15,2%, giảm 1,8%.

[3] Các mặt hàng cần nhập khẩu 9 tháng ước đạt 496,4 triệu USD, chiếm 76%, tăng 29,5% so với cùng kỳ, cụ thể: thủy sản ước đạt 1,6 triệu USD, tăng 20,2%; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 453,4 triệu USD, tăng 26,4%; MMTB, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 41,4 triệu USD, tăng 77,7%; nhóm hàng hóa khác (thạch cao, thép, hóa chất, linh kiện điện tử, NVL SX bia,...) ước đạt 154,1 triệu USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

[4] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách tháng 9 ước đạt 72,1 tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 251,2 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 24,1% so với cùng kỳ; DV hỗ trợ vận tải 23,1 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 50,2% so với cùng kỳ; bưu chính, chuyển phát 2,4 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 57,7% so với cùng kỳ.

[5] Tr.đó: Doanh thu vận tải hành khách 9 tháng ước đạt 469,5 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 2.217,9 tỷ đồng tăng 23,3%; DV hỗ trợ vận tải 217,7 tỷ đồng, tăng 49,5%; bưu chính,chuyển phát 21,9 tỷ đồng tăng 67%.

[6] trong đó nuôi nước lợ 4.502 ha tăng 2,5% (nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 520 ha, tăng 3,3%), nuôi nước ngọt 1.833 ha giảm 0,7%

[7] tháng 9 đã trồng 458 ha

[8] tháng 9 đã khai thác 27.712 m3

[9]Trong Thu nội địa: Thu từ DNNN do TW quản lý 167 tỷ đồng, vượt 1,8% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 153 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán, tăng 10,1%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.495 tỷ đồng, vượt 18,5% dự toán, tăng 16%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.209 tỷ đồng, vượt 21% dự toán, tăng 27%; thu tiền sử dụng đất 2.128 tỷ đồng, vượt 773% dự toán, giảm 8,5%.

[10] Gồm Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (hợp phần tu bổ, tôn tạo và đền bù, GPMB và tái định cư); Phục hồi Điện Kiến Trung-Tử Cấm Thành; Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang; đường Chợ Mai - Tân Mỹ; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa); Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Đường phía Đông đầm Lập An; Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh;....

[11] Cụ thể: XD Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Hue Premium Silica), Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Nhà máy thủy điện sông Bồ, Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An, TT TMDV – giải trí Nguyễn Kim....

[12] Trong đó: Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở gồm các khu đất có ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu với tổng vốn 4.280 tỷ đồng; Công ty TNHH Hương Hải Central Asets Huế 697 tỷ đồng; ...

[13] Tr.đó: DA NM sản xuất trang phục lót và hàng thể thao vốn đăng ký 575 tỷ đồng; DA NM may JA VN vốn đăng ký 773,3 tỷ đồng; DA Công trình Xây dựng trạm bơm và đường ống cấp nước sản xuất cho nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn vốn đăng ký 22,713 tỷ đồng; DA TTTM AEON MALL Huế vốn đăng ký 3.916 tỷ đồng.

[14] Tr.đó: DA Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế 2.080 tỷ đồng;...

[15] Như: “Xây dựng TT-Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030”; “KH triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2022”;  Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”; Đề án “Cố đô Khởi nghiệp năm 2022”; Quyết định ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thừa Thiên Huế;….

[16] Năm học này, toàn tỉnh có hơn 280.000 học sinh, trong đó có gần 66.000 trẻ mầm non, 106.000 học sinh Tiểu học, 68.000 học sinh THCS, 38.000 học sinh THPT và gần 3.000 học viên Giáo dục Thường xuyên

[17] NQ 93/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; NQ 95/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho BVĐK Bình Điền và TTYT huyện Quảng Điền; Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

[18] Tr.đó: Triển khai công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5-12 tuổi, đến nay có 104.545 trẻ tiêm mũi 1 (chiếm 79,7%), mũi 2 cho 67.542 trẻ (chiếm 51,5%). Tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho 46.569 trẻ từ 12-17 tuổi (chiếm 45,2%). 

[19] Phát động chiến dịch tiêm chủng từ ngày 25/8-30/9/2022 trong tất cả các trường học thuộc các cấp học (ĐH,CĐ, trung cấp, THPT, THCS, Tiểu học và mầm non) trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức tiêm chủng đồng loạt vào tuần lễ khai giảng năm học 2022-2023 và hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho các nhóm đối tượng HS,SV, giáo viên và phụ huynh.

[20] Kết quả: Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công (với tổng số tiền 65tr đồng), thăm và tặng quà 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 02 anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bộ Ngoại giao đã thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công với số tiền 100tr đồng; Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà Trung tâm với số tiền 34tr đồng. Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà đối với 165 gia đình người có công tiêu biểu, thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh, Đội quy tập mộ 192 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản trang nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Các huyện, thị xã, thành phố Huế, trong dịp này đã có hơn 43.561 suất quà được trao tặng đến người có công và gia đình người có công với tổng kinh phí hơn 11,785 triệu đồng. Tiếp nhận và tổ chức trao quà của Công ty TNHH thương binh nặng Hòa Bình đối với thương binh nặng 81% trở lên, mỗi suất quà là 02 bộ áo quần cựu chiến binh và số tiền 1tr đồng/người (thời gian từ 19/7 đến 19/8/2022).

[21] Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” khu vực miền Trung - Tây Nguyên; (2) Sự kiện trao chủ trương chấp thuận Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thực hiện dự án TT TMDV tại tỉnh trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Thủ tướng VN – Nhật Bản; (3) Hội thảo trực tuyến “Eurocham gặp gỡ các tỉnh khu vực miền Trung”

[22] Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022

[23] theo Công văn số 450/TTg-KTTH, ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]