Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng năm 2022

  

(Theo báo cáo số 141/BC-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh)

A. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022

1. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Hoạt động du lịch: Tỉnh đã thực hiện việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên; nhiều hoạt động du lịch lễ hội, văn hóa đặc sắc được tổ chức bước đầu hoạt động du lịch đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt các hoạt động dự kiến nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2022 sẽ là điểm nhấn về kích cầu, phục hồi phát triển du lịch[1].

Tháng 4/2022, lượng khách du lịch ước đạt 139 nghìn lượt, tăng 30% so với tháng trước, giảm 19% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 3 nghìn lượt, tăng 78% so với tháng trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt 241,3 tỷ đồng, tăng 21% so với tháng trước, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt 428 nghìn lượt khách, giảm 5,8% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 7,7 nghìn lượt, giảm 29%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 716 tỷ đồng, tăng 15,6%; trong đó, có khoảng 30% lượng khách tham quan di tích, tăng 32% so với cùng kỳ.

- Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2022 ước đạt 4.166 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước[2]. Lũy kế 04 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 16.070 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.906 tỷ đồng, chiếm 80%, tăng 5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 ước tăng 1,34% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,56% so với cùng kỳ.

- Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 4/2022 ước đạt 104 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ; lũy kế KNXK 4 tháng ước đạt 399,7 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ và đạt 35,4% kế hoạch[3]. Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 4 ước đạt 56,3 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ; lũy kế KNNK 4 tháng đạt 257,1 triệu USD, tăng 20,4% so cùng kỳ và đạt 42,3% kế hoạch[4].

- Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 4/2022, tổng vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 57.900 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 67.200 tỷ đồng, tăng 6,18% so với đầu năm. Tính đến 31/3/2022, nợ xấu nội bảng tại các TCTD trên địa bàn ở mức 324,2 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 0,49%.

- Hoạt động vận tải: Tháng 4/2022, vận tải hành khách ước đạt 1.295 nghìn hành khách, tăng 7,7% so với tháng trước và giảm 23% so với cùng kỳ; hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.515 nghìn tấn, tăng 1% so với tháng trước và tăng 35% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 310,4 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 25% so với cùng kỳ[5].

Lũy kế 4 tháng, vận tải hành khách ước đạt 4.684 nghìn hành khách, giảm 30% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 6.084,3 nghìn tấn, tăng 22,3%. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.224,5 tỷ đồng, tăng 14,2%[6] .

b) Lĩnh vực công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 6,96% so với cùng kỳ. Tính chung 04 tháng, chỉ số IIP tăng 9,81% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước giảm 4,31%; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 5,80%; Sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 63,12%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 4,74%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng: bia 67,8 triệu lít, giảm 2,8% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 44,1 triệu lít, tăng 17,4%; bia chai 23,7 triệu lít, giảm 26,4%); sợi các loại 33,3 nghìn tấn, tăng 19,5%; quần áo lót 124,4 triệu cái, tăng 9%; Clanhke 836,2 nghìn tấn, tăng 11,5%; điện sản xuất 467,5 KWh, tăng 97,2%; dăm gỗ 220,6 nghìn tấn, tăng 3,9%; men frit 83,1 nghìn tấn, tăng 2,2%; vỏ lon nhôm 4,9 nghìn tấn, tăng 9,1%;...

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm: đá xây dựng 228 nghìn m3, giảm 8,7%; đá vôi 475 nghìn m3, giảm 3%; tôm đông lạnh 967,5 tấn, giảm 14,6%; xi măng 663,6 nghìn tấn, giảm 6%.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đã gieo cấy đạt 28.193ha, lúa đang ở giai đoạn trổ - chín, hiện nay, diện tích lúa đã trổ khoảng 26.417 ha. Các đối tượng sinh vật gây hại cục bộ, xuất hiện rải rác tại một số địa phương, đã chỉ đạo các địa phương tăng cường theo dõi, triển khai các biện pháp phòng ngừa[7]. Tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác: Ngô 1.011 ha, Lạc 2.303 ha, Sắn 3.831 ha, Rau các loại 1.819 ha, Đậu các loại 797 ha, Khoai lang 635 ha, Ném 145 ha, Hoa các loại 70 ha, Sen 473 ha.

Từ ngày 31/3 đến ngày 03/4/2022, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nhiều diện tích lúa, rau màu bị ngập úng và thiệt hại. Trong đó: Diện tích lúa bị ngập úng khoảng 20.834 ha[8]; diện tích các cây trồng khác bị ngập úng khoảng 2.330 ha[9]; cây ăn quả bị ngập úng: 60 ha; UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thống kê thiệt hại, kịp thời có các giải pháp khắc phục hậu quả; trước mắt, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét, hỗ trợ các loại giống để kịp thời sản xuất trong vụ Hè Thu 2022[10].   

- Chăn nuôi: Tổng đàn: đàn trâu 16.250 con, đàn bò 29.350 con, đàn lợn 137.000 con, đàn gia cầm 4.420 nghìn con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 12.120 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

- Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản đến tháng 4/2022 ước đạt 14.789 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ (tháng 4 đạt 5.569 tấn); trong đó: sản lượng nuôi trồng đạt 2.592 tấn, khai thác đạt 12.197 tấn (khai thác biển 11.230 tấn). Sản xuất giống ước đạt 103,8 triệu con, trong đó tôm sú 50,7 triệu con, ươm cá giống 26,4 triệu con.

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung đạt 3.850 ha (tháng 4 đã trồng 650ha) tăng 1,7% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 192.000 m3, tăng 1,7%.

2. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 04 tháng ước đạt gần 3.850 tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán và vượt 9,8% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa 3.700 tỷ đồng[11], bằng bằng 58% dự toán và tăng 13,1% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 145 tỷ đồng, bằng 31,6% dự toán và giảm 12,4%; thu viện trợ, huy động đóng góp 1,581 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 3.280 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.081 tỷ đồng, bằng 25,3% dự toán, chi thường xuyên 2.187 tỷ đồng, bằng 29,6% dự toán.

3. Tình hình đầu tư phát triển và xây dựng

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 04 tháng ước đạt 6.934 tỷ đồng, bằng 24,8% KH, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 1.779 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ; vốn do địa phương quản lý 5.155 tỷ đồng, tăng 8,5%.

- Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước đạt 1.654 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ; vốn tín dụng đạt 2.456 tỷ đồng, giảm 5,5%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 958 tỷ đồng, giảm 2,7%; vốn đầu tư của nhân dân 997 tỷ đồng, tăng 24,6%; vốn viện trợ nước ngoài 231 tỷ đồng, tăng 5,5%; vốn đầu tư nước ngoài 638 tỷ đồng, tăng 51,9%.

* Giải ngân vốn đầu tư công: Tính đến ngày 30/4/2022 đã giải ngân vốn đầu tư công 932,128 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 334,4 tỷ đồng, đạt 15,6% KH năm; vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) giải ngân 489,791 tỷ đồng, đạt 32,7% KH năm[12]; Vốn nước ngoài (ODA): giải ngân 107,937 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch[13].

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Tập trung phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,...Theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương[14]. Hiện nay, một số dự án trọng điểm đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh[15]. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2,... Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án vốn ngoài ngân sách không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ như: Tòa nhà của VNPT, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, dự án Bến thuyền du lịch trên sông Hương, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Dương, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng, Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Bách Việt, Khu nghỉ dưỡng Mộc Lan - Lăng Cô,....

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung thực hiện các dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (nhà máy điện rác Phú Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế); Nhà máy sản xuất găng tay y tế - Kanglongda; Khách sạn Huế Square,...; một số dự án đang tập trung làm thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai: Dự án Nhà máy may mặc tại KCN Quảng Vinh, sản xuất máy biến dòng, nhà máy gia công thạch anh Chân Mây, nhà máy chế biến nông sản.

* Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư:

UBND tỉnh đã quyết định thành lập 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư do Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách:

Hiện nay, các Tổ công tác đang tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 187 dự án và được chia thành 04 nhóm. Trong đó:

+ Nhóm 1: Dự án đã được chấp thuận nhà đầu tư, cần hỗ trợ hoàn thành thủ tục để tiến hành khởi công 30 dự án.

+ Nhóm 2: Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần hỗ trợ để lựa chọn Nhà đầu tư: 19 dự án.

+ Nhóm 3: Dự án đã phù hợp quy hoạch, đang hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 29 dự án.

+ Nhóm 4: Dự án đang lập thủ tục quy hoạch, chưa thực hiện các thủ tục khác: 109 dự án (đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 06 dự án).

Đối với các dự án thuộc nhóm 3 và nhóm 4, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ từng dự án trình UBND tỉnh phê duyệt; trên cơ sở đó phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện các thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

* Đối với các dự án sử dụng vốn trong ngân sách:

Các Tổ công tác đang tập trung theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thực hiện đối với 118 dự án; yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết thực hiện giải ngân theo các mốc thời gian cụ thể; tổ chức giao ban tiến độ với các chủ đầu tư để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ ngay từ các tháng đầu năm, phấn đấu hết Quý II/2022 giải ngân 50% kế hoạch vốn được giao.

4. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 25/4/2022, có 273 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.257,5 tỷ đồng, tăng 23,53% về lượng và tăng 28,16% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 271 doanh nghiệp, tăng 86 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 299 doanh nghiệp, tăng 50 doanh nghiệp; giải thể 44 doanh nghiệp, giảm 08 doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm đến nay, đã cấp phép cho 10 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 1.439 tỷ đồng[16]. Trong đó: địa bàn Khu Kinh tế, công nghiệp cấp mới 05 dự án với vốn đầu tư đăng ký 1.242 tỷ đồng (có 01 dự án FDI với vốn đăng ký 575 tỷ đồng); ngoài địa bàn Khu Kinh tế, công nghiệp cấp mới 5 dự án với vốn đầu tư đăng ký 198 tỷ đồng. Đã thực hiện điều chỉnh cho 15 dự án, chủ yếu điều chỉnh tiến độ. Ngoài ra, có 09 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư trên 8.400 tỷ đồng[17].

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung đẩy mạnh; từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với các Tập đoàn lớn: Tập đoàn Itochu, Tập đoàn Yoshida Kaiun (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Western Pacific đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; ký kết Biên bản thảo luận với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam về thực hiện dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”; đặc biệt, tổ chức thành công Hội nghị “Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh” với 180 đại biểu của nhiều doanh nghiệp quốc tế, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) khu vực miền Trung để xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực: Du lịch, Nông nghiệp - Môi trường và Điện & Năng lượng.

5. Văn hóa - xã hội

- Về khoa học và công nghệ: Ban hành và triển khai nhiều Kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành[18]; hoàn thiện đề án tổng thể “Phát triển Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2025” và Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế. Tổ chức ngày hội Cố đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Diễn đàn Khởi nghiệp mùa xuân năm 2022 kết hợp triển lãm sản phẩm KH&CN và đổi mới sáng tạo.

- Về văn hóa - thể thao: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”, chuẩn bị tổ chức “Triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN” chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (1967 - 2022); 7 năm thành lập Cộng đồng ASEAN (2015-2022); 27 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN.

Trong tháng 4/2022 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá - thể thao như: tổ chức thành công Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén), chương trình nghệ thuật “Âm sắc Huế”; khai mạc lễ hội Diều Huế 2022 “Những cánh bay Việt Nam”; khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Tàng Thơ Lâu; khai trương Phố đêm Hoàng thành. Đã tổ chức lễ tiếp nhận cổ vật mũ quan đại thần và áo Nhật bình cung tần triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài.

Tổ chức thành công VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 - giải chạy đầu tiên trong năm thuộc hệ thống VnExpress Marathon, sự kiện đã thu hút 4.700 vận động viên từ khắp cả nước tham gia, trong đó đón nhiều vận động viên nước ngoài tham gia. Ngoài ra, trong khuôn khổ giải chạy, có gần 2.000 trẻ em từ 06-10 tuổi tham gia (gấp đôi mùa giải đầu tiên năm 2020).

- Về giáo dục và đào tạo: Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về việc xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quy chế tuyển chọn giáo viên giảng dạy tại trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

 Tổ chức thành công Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT và Khoa học Kỹ thuật toàn quốc năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn, chất lượng với 57 giải học sinh giỏi quốc gia và 02 sản phẩm dự thi KHKT đều đạt giải (01 giải Nhì và 01 giải Tư). Đại học Huế công bố phương án tuyển sinh trình độ ĐH hệ chính quy năm 2022, dự kiến tuyển sinh 14.500 chỉ tiêu với 136 ngành đào tạo[19]. Toàn tỉnh hiện có 379/569 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 66,6%.

- Về y tế: Tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 09/08/2021 về “Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Tổ chức thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Triển khai nội dung thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế giữa tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Viettel. Chuẩn bị hồ sơ để tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Huế. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; tập trung đẩy nhanh việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất là tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 05 tuổi đến 11 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 4.574 người lao động, đạt 28,6% kế hoạch năm; trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 63 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 3.720 người, đạt 24,8% kế hoạch năm[20]. Tính đến ngày 22/4/2022, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ: 151.116 người, với tổng kinh phí: 94,462 tỷ đồng, trong đó: Nguồn Bảo hiểm xã hội, ngân hàng CSXH: 113.507 người, với kinh phí: 39,177 tỷ đồng; nguồn ngân sách Trung ương (60%) và tỉnh (40%): 18.518 người, với kinh phí: 26,009 tỷ đồng; nguồn ngân sách tỉnh 100% (theo Nghị quyết 84): 19.091 người, với kinh phí: 29,276 tỷ đồng[21].

6. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh với sản phẩm “Nền tảng số hoá dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam và được công nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

Đặc biệt, ngày 27/4/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 (PCI 2021), theo đó, Thừa Thiên Huế đứng thứ 08/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng, tăng 9 bậc so với năm 2020, tiếp tục khẳng định quyết tâm của chính quyền các cấp trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

7. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

- Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 44 đoàn khách quốc tế/198 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (giảm 7 đoàn, tăng 13 lượt người so với cùng kỳ). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động với các đối tác nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức “đối ngoại trực tuyến”. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 132/CT-UBND ngày 20/4/2022 về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền Trung; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập PCBL-TKCN năm 2022; theo đó, các huyện Phú Lộc, Nam Đông, Phú Vang và thành phố Huế tổ chức diễn tập KVPT huyện gắn với diễn tập KVPT tỉnh; huyện Quảng Điền diễn tập PCBL-TKCN; các địa phương còn lại tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 25% cấp xã, phường, thị trấn.

- Về trật tự, an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 60 vụ, làm 1 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 6,2 tỷ đồng; tăng 12 vụ (25%) so với cùng kỳ. Tội phạm về ma túy phát hiện 5 vụ, bắt 13 đối tượng, thu giữ 16,02 g ma túy tổng hợp và 2,48 g heroin; phát hiện ít hơn 12 vụ (70,59%) so với cùng kỳ. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế phát hiện 03 vụ, so với tháng trước phát hiện nhiều hơn 02 vụ, so với cùng kỳ phát hiện nhiều hơn 01 vụ.

- An toàn giao thông: Trong tháng 04/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; làm chết 15 người, tăng 05 người; bị thương 09 người, giảm 12 người. Từ đầu năm đến 14/4/2022, đã xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, giảm 10 vụ so với cùng kỳ; làm chết 61 người, tăng 08 người; bị thương 41 người, giảm 24 người.

Trong 04 ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 01 vụ so với cùng kỳ; làm chết 02 người, bằng với cùng kỳ; làm bị thương 02 người, tăng 01 người so với cùng kỳ.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022

1. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh; không chủ quan, lơ là đối với dịch bệnh Covid-19. Chủ động các kịch bản ứng phó kịp thời, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19; triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức để tư vấn, hỗ trợ người dân về điều trị di chứng hậu Covid-19.

2. Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210 và Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

- Đôn đốc thực hiện triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình của Tỉnh uỷ (khoá XVI) thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.

- Hoàn thành và triển khai Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025”; xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế vùng Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030” gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tập trung đôn đốc, theo dõi, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến nay 2065; Chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết,...

Ngoài ra, căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì xây dựng các chương trình, đề án trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

3. Về phát triển kinh tế

* Lĩnh vực du lịch, dịch vụ:

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công chùm Lễ hội mùa Hạ trong Festival Huế 2022 để tuyên truyền, giới thiệu về văn hóa Huế, con người Huế, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và thu hút nhiều du khách đến với Huế. Tập trung quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”,…; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ du lịch[22].

- Tập trung hỗ trợ phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử,…; tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

* Lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất, thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là các loại giống để triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2022. Tập trung triển khai các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại đối với các loại cây trồng, đặc biệt đối với cây lúa. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch đối với gia súc, gia cầm. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã. Chủ động phương án trong công tác phòng hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

* Lĩnh vực công nghiệp:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp; tập trung hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động đúng tiến độ, góp phần tăng năng lực sản xuất và tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp tỉnh, đặc biệt các dự án Nhà máy Kanglongda Huế; Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế; Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính; Nhà máy sản xuất frit; Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao;...

Tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các Tập đoàn lớn, có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đảm bảo tính sẵn sàng trong công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư FDI.

4. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

* Tiếp tục phát huy hiệu quả của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Trong đó:

- Đối với các dự án ngoài ngân sách: Tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đã được chấp thuận Nhà đầu tư (30 dự án) để sớm khởi công thực hiện dự án. Hỗ trợ để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện 19 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án đã phù hợp quy hoạch và trình phê duyệt kế hoạch hỗ trợ cho 103 dự án đang lập thủ tục quy hoạch, chưa thực hiện các thủ tục khác.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách: Tập trung quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm[23]: (1) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai; (2) Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; (3) Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án giải ngân tốt, còn thiếu vốn; (4) Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng; (5) Tổ chức giao ban định kỳ 10 ngày 01 lần với các chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

* Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác GPMB để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn KKT, KCN: Dự án Đầu tư XD và KD kết cấu hạ tầng KCN Gilimex; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền - Viglacera và Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải - KCN Phong Điền (Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn mở rộng của dự án Nhà máy Kanglongda Huế); Dự án Nhà máy may mặc tại KCN Quảng Vinh; Dự án KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây; Dự án Nhà máy gia công Thạch Anh Chân Mây; Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế; Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Minh Viễn Lăng Cô; Dự án Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long; Dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính;…

5. Về quản lý tài chính ngân sách:

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo số 138/TB-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc với Cục Thuế tỉnh về công tác quản lý nguồn thu thuế trên địa bàn. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh, nhất là các khoản thu có giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán như: Tiền thuê đất; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; phí, lệ phí; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,…Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai, kinh doanh qua mạng, bán đấu giá quyền sử dụng đất,…

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; nhất là triển khai hiệu quả Đề án “Chống thất thu trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”.

- Ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,…

6.  Lĩnh vực văn hoá - xã hội, cải cách hành và đảm bảo quốc phòng, an ninh

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021 - 2022 và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KH&CN. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực. Hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Thủ tướng phê duyệt.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Festival Huế lần thứ XI, Festival Bốn mùa theo kế hoạch trong trạng thái bình thường mới. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh và cả nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức dạy học, duy trì trạng thái bình thường mới, thích nghi an toàn với dịch Covid-19; chuẩn bị tổng kết năm học 2021 - 2022. Tổ chức chu đáo, an toàn trong việc tiêm vắc xin cho học sinh từ 05 đến 11 tuổi. Tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, chất lượng, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các lớp đầu cấp…; duy trì và phát huy sân chơi, hoạt động thể thao truyền thống nhằm phát triển toàn diện học sinh. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Quan tâm đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai Nghị quyết giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các kế hoạch nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT.

- Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá lớn, trọng tâm là đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm làm giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma tuý và tội phạm công nghệ cao; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tiếp tục thực hiện Dự án về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp Căn cước công dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.[1] Các điểm tham quan, trải nghiệm mới dành cho du khách: Khai trương Phố đêm Hoàng thành đã mang trở lại các không gian xưa của Huế với nhiều hoạt động: diễn xướng cung đình, đổi gác; thủ công mỹ nghệ truyền thống; trò chơi dân gian; ẩm thực Huế; ...các hoạt động lễ hội: Chương trình khai màn kết hợp Âm nhạc và Áo dài Chủ đề: “Đất nước thái hòa, Bốn phương an lạc”; Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”; Lễ hội Bia; Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn,…và nhiều chương trình đồng hành, hưởng ứng khác.

[2] Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.257,5 tỷ đồng, chiếm 78%, tăng 1,9% so với tháng trước.

[3] Cụ thể các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực: Nhóm hàng nông, thuỷ sản ước đạt 23,1 triệu USD, giảm 23,5% so với cùng kỳ và chiếm 6% tổng KNXK; Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 319,3 triệu USD, tăng 29,1% và chiếm 79,9%, trong đó: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 126,7 triệu USD, tăng 65,6%; hàng may mặc ước đạt 160,3 triệu USD, tăng 14,3%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 32,2 triệu USD, tăng 5,5%; Nhóm các hàng hóa khác như hương và bột hương, bia, rượu sa kê, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng,… ước đạt 57,4 triệu USD, tăng 1,7% và chiếm 14%

[4] Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: thủy sản ước đạt 0,48  triệu USD giảm 21,8%, nguyên phụ liệu dệt may ước 185,8 triệu USD, tăng 32,9%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 7,8 triệu USD giảm 5,3%....

[5] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách tháng 4 ước đạt 39,4 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước, giảm 19,8% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 244,2  tỷ đồng tăng 1% so với tháng trước, tăng 36,4% so với cùng kỳ; DV hỗ trợ vận tải 24,4 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 31,7% so với cùng kỳ; bưu chính, chuyển phát 2,3 tỷ đồng tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 48,6% so với cùng kỳ.

[6] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách 04 tháng ước đạt 142,1 tỷ đồng, giảm 28,6% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 976,1 tỷ đồng tăng 24%; DV hỗ trợ vận tải 97,6 tỷ đồng, tăng 21,3%; bưu chính, chuyển phát 8,6 tỷ đồng tăng 55,3%.

[7] Bệnh khô vằn diện tích nhiễm 2.126 ha (tăng 1.225 ha so với tuần trước, giảm 332 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 5-10% (Phú Lộc, Hương Trà, Phong Điền, Huế, Phú Vang). Bệnh lem lép diện tích nhiễm 735 ha (tăng 735 ha so với tuần trước, tăng 626 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 3-5%, nơi cao 10% (Hương Trà, Huế, Phú Vang). Bệnh đạo ôn cổ bông diện tích nhiễm 16 ha (tăng 16 ha so với tuần trước, tăng 12 ha so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ 3-5%, nơi cao 10% (Phú Vang).

[8] Trong đó, ước tính diện tích bị ảnh hưởng trên 70% khoảng 17.748,6 ha, diện tích bị ảnh hưởng từ 30-70% là 3.085,4 ha

[9] Trong đó, rau màu, dưa, đậu các loại: 1.317,5 ha; lạc: 358,5 ha; sắn: 466 ha; sen: 159 ha; ngô: 29 ha; mía: 15 ha; cây dược liệu: 03 ha. Ước diện tích thiệt hại gần như toàn bộ.

[10] Trong đó: Giống lúa ngắn ngày (HN6, Khang Dân 18, HT1, ĐT100): 1.500 tấn; Giống rau các loại: 10 tấn; Giống ngô (LVN61): 05 tấn.

[11] Trong Thu nội địa: Thu từ DNNN do TW quản lý 91 tỷ đồng, bằng 55% dự toán, tăng 25,2% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 75 tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, bằng cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 925 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, giảm 19%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 583 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, tăng 9,1%; thu tiền sử dụng đất 616 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, giảm 14%; thu tiền thuê đất đạt 651 tỷ đồng, gấp 6 lần dự toán nhờ khoản thu tiền thuê đất dự án Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Khu A – An Vân Dương (AEON MALL) .

[12] Trong đó dự án Tuyến đường bộ Ven biển và cầu qua cửa Thuận An 419 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch

[13] Trong đó: dự án cải thiện môi trường nước giải ngân 72 tỷ đồng, đạt 47,2%; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần tỉnh Thừa Thiên Huế giải ngân 35 tỷ đồng, đạt 32%;

[14] Như: Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (hợp phần tu bổ, tôn tạo và đền bù, GPMB và tái định cư); Phục hồi Điện Kiến Trung-Tử Cấm Thành; Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang; đường Chợ Mai - Tân Mỹ; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa); Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Đường phía Đông đầm Lập An; Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh;....

[15] Như: Dự án xây dựng nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Hue Premium Silica), Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Nhà máy thủy điện sông Bồ, Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An,....

[16] Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao (Công ty Scavi Huế) 575 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất men Frit (Công ty CP Frit Huế) 600 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 504) 40 tỷ đồng; Cơ sở hỏa táng tại Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới), xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy 124 tỷ đồng.

[17] Trong đó: Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở gồm các khu đất có ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu với tổng vốn 4.280 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2.080 tỷ đồng; ...

[18] như: “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030”; “Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2022”;  Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”; Đề án “Cố đô Khởi nghiệp năm 2022”

[19] Theo 5 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ); xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2022; xét tuyển dựa vào điểm thi TN THPT năm 2022 hoặc dựa vào điểm học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu); xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành; xét tuyển theo phương thức riêng của các đơn vị đào tạo trong ĐH Huế.

[20] trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Số học sinh đã tốt nghiệp 2.777 người (cao đẳng, trung cấp 1.870 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 907 người)

[21] Chính sách hỗ trợ Lao động tự do và đối tượng đặc thù theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: - Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ: 19.091 đối tượng, với tổng kinh phí: 29.276 triệu đồng, trong đó: + Lao động tự do: 14.421 người, với số tiền: 22.271 triệu đồng. + Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 3.829 hộ, với số tiền: 5.743,5 triệu đồng.+ Người được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: 841 người, với số tiền: 1.261,5 triệu đồng.

[22] Như: Du lịch ban đêm, du lịch gắn với ẩm thực, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi gắn với thiên nhiên, các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với sông hồ, suối thác và đầm phá...Xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái là sản phẩm OCOP,…

[23] Như: Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An; Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (giai đoạn 1); Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang; Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”; Dự án “Chương trình phát triển các đô thị II - các đô thị xanh”; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100 khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương); Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC2 - đô thị mới An Vân Dương; Hạ tầng khu TĐ5 thuộc khu B - An Vân Dương (bao gồm tuyến đường 36m nối từ đường 100m Khu B vào Khu TĐ5); Doanh trại Đại đội 594 Phòng không

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]