Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022

  

(Theo Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022

I. Tình hình và kết quả đạt được

1. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Hoạt động du lịch: Tỉnh đã thực hiện việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên; nhiều hoạt động du lịch lễ hội, văn hóa đặc sắc được tổ chức bước đầu hoạt động du lịch đã có nhiều khởi sắc.

Tháng 7/2022, lượng khách du lịch ước đạt 243,5 nghìn lượt, tăng 6,3% so với tháng trước và gấp 9,9 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 584,99 tỷ đồng, tăng 6,82% so với tháng trước và gấp 16,6 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 07 tháng đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt 1.061,3 nghìn lượt, tăng 78% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.215,3 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

- Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 7/2022 ước đạt 4.555,5 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 28,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 29.369,6 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 80%, tăng 8,3%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 ước tăng 0,35% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 3,6% so với cùng kỳ.

- Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 7/2022 ước đạt 126,7 triệu USD tăng 17,1% so với cùng kỳ; lũy kế KNXK 7 tháng ước đạt 742,8 triệu USD, tăng 18,6% và đạt 65,7% kế hoạch[1], thị trường xuất khẩu đến 39 quốc gia, trong đó chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, các nước Châu Âu,…. Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 7 ước đạt 58,7 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ; lũy kế KNNK 7 tháng đạt 501,9 triệu USD, tăng 22,1% và đạt 74,4% kế hoạch[2].

- Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 7/2022, tổng nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 59.600 tỷ đồng, tăng 7,16% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 70.800 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cuối năm 2021. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 1.987 khách hàng (trong đó 147 doanh nghiệp) với tổng giá trị nợ được cơ cấu là 7.943 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất 52.762 khách hàng (trong đó 1.043 doanh nghiệp) với tổng dư nợ là 24.882 tỷ đồng; số tiền lãi đã được miễn, giảm, hạ lãi suất là 75,37 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2022, nợ xấu nội bảng ở mức 401 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 0,57%.

- Hoạt động vận tải: Tháng 7/2022, vận tải hành khách ước đạt 2.315,9 nghìn hành khách, tăng 4,1% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.539,9 nghìn tấn, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 344,6 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 36,2% so với cùng kỳ[3].

Lũy kế 7 tháng, vận tải hành khách ước đạt 10.863 nghìn hành khách, tăng 6,3% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 10.683,8 nghìn tấn, tăng 21,8%. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.232,7 tỷ đồng, tăng 22,4%[4] .

b) Lĩnh vực công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 7,08% so với cùng kỳ. Tính chung 07 tháng, chỉ số IIP tăng 9,02% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước giảm 6,57%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 5%; sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 65,56%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 1,71%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng: Bia 159,74 triệu lít, tăng 3,7% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 101,9 triệu lít, tăng 19,92%; bia chai 57,8 triệu lít, giảm 12,1%); sợi các loại 59,8 nghìn tấn, tăng 16,1%; quần áo lót 246,9 triệu cái, tăng 8,3%; điện sản xuất 896,3 KWh, gấp 2,1 lần; dăm gỗ 428,6 nghìn tấn, tăng 14,5%; men frit 163,8 nghìn tấn, tăng 5,4%; vỏ lon nhôm 8,5 nghìn tấn, tăng 4%;...

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm: clanhke 1.281,7 nghìn tấn, giảm 9,55%; đá xây dựng 474,5 nghìn m3, giảm 5,97%; đá vôi 808,6 nghìn m3, giảm 7,8%; tôm đông lạnh 3.045 tấn, giảm 10,6%; xi măng 1.158,9 nghìn tấn, giảm 11,6%.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu khoảng 24.632 ha, giảm 735 ha so cùng kỳ năm trước[5]; hiện nay, lúa đang ở giai đoạn làm đòng, trổ bông, diện tích trổ khoảng 1.500 ha, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Đang triển khai gieo trồng các loại cây hàng năm khác: Ngô 570ha/576ha KH, lạc 272ha/280ha KH, đậu các loại 619ha/623 ha KH, rau các loại 1.075ha/1.134ha KH, khoai lang 519ha/521 ha KH.

- Chăn nuôi: Đàn trâu 15.624 con, giảm 2,6% so với cùng kỳ; đàn bò 29.245 con giảm 1,2%; đàn lợn 154.920 con, tăng 4,5%; đàn gia cầm 4.725 nghìn con tăng 3,1%, trong đó: đàn gà có 3.471 nghìn con, tăng 1,3%. Triển khai công tác phòng, chống nắng nóng đối với đàn vật nuôi và triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân 2022; triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, tăng cường thực hiện tại các ổ dịch, hố chôn gia súc, các nơi có nguy cơ cao xảy ra các loại dịch bệnh.

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 4.410 ha, tăng 1,6% so với cùng kỳ[6]. Sản xuất giống ước đạt 156,7 triệu con, tăng 2,6% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 38.459 tấn, tăng 2,7%; trong đó, sản lượng khai thác đạt 27.496 tấn, tăng 1,8%, nuôi trồng đạt 10.963 tấn, tăng 4,6%.

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung đạt 4.100 ha (tháng 7 không trồng mới do nắng nóng), sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 420.150 m3, tăng 3,7% so cùng kỳ (tháng 7 đã khai thác 75.980 m3), trồng cây phân tán 1.335 cây.

2. Thu chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 6.870,2 tỷ đồng, vượt 0,1% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa 6.528,7 tỷ đồng[7], vượt 2,2% dự toán và tăng 16,6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 338 tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán và tăng 8,8% so với cùng kỳ; thu viện trợ, huy động đóng góp 3,5 tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 5.836 tỷ đồng, bằng 49% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.880,9 tỷ đồng, bằng 44,1% dự toán, chi thường xuyên 3.930,5 tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán.

3. Tình hình đầu tư phát triển và xây dựng

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 07 tháng ước đạt 15.857 tỷ đồng, bằng 56,6% KH, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 4.268 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ; vốn do địa phương quản lý 11.589 tỷ đồng, tăng 12,2%.

- Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước đạt 3.661 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ; vốn tín dụng đạt 5.783 tỷ đồng, tăng 4,8%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.201 tỷ đồng, tăng 2,9%; vốn đầu tư của nhân dân 2.345 tỷ đồng, tăng 23,4%; vốn viện trợ nước ngoài 412 tỷ đồng, tăng 16,4%; vốn đầu tư nước ngoài 1.455 tỷ đồng, tăng 10,2%.

* Giải ngân vốn đầu tư công: Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 28/7/2022 đã giải ngân 2.086,147 tỷ đồng / 5.999,353 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn, đạt 34,8%. Trong đó:

- Giải ngân kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là 1.906,724 tỷ đồng / 4.266,055 tỷ đồng, đạt 44,7%; trong đó: Vốn ngân sách địa phương giải ngân 801,108 tỷ đồng/ 2.148,72 tỷ đồng, đạt 37,3% KH; vốn ngân sách Trung ương giải ngân 1.105,616 tỷ đồng/ 2.117.335, đạt 52,2% KH (gồm: vốn trong nước giải ngân đạt 60,8% KH; vốn nước ngoài giải ngân đạt 31,3% KH).

- Giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung trong năm và kéo dài từ năm trước sang là 179,423 tỷ đồng/1.733,298 tỷ đồng, đạt 10,4%.

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Tập trung phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,...; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương[8]. Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay tỉnh đang tập trung công tác chuẩn bị đầu tư và các điều kiện để sẵn sàng triển khai dự án ngay khi có vốn bố trí từ Trung ương. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2,...

Hiện nay, một số dự án trọng điểm đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh[9]. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án vốn ngoài ngân sách không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ như: Tòa nhà của VNPT, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bến thuyền du lịch trên sông Hương, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Dương, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng, Khu nghỉ dưỡng Mộc Lan - Lăng Cô,....

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung thực hiện các dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy; Nhà máy sản xuất găng tay y tế - Kanglongda; Khách sạn Huế Square,...; một số dự án đang tập trung làm thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai: Dự án Nhà máy may mặc tại KCN Quảng Vinh, sản xuất máy biến dòng, nhà máy gia công thạch anh Chân Mây, nhà máy chế biến nông sản.

Đã tổ chức lễ khởi động dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ nhằm cụ thể hóa dự án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế, dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và DA thí điểm.

* Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư:

UBND tỉnh đã quyết định thành lập 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư do Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.

* Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách:

Hiện nay, các Tổ công tác đang tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 187 dự án và được chia thành 04 nhóm. Trong đó:

+ Nhóm 1: Dự án đã được chấp thuận nhà đầu tư, cần hỗ trợ hoàn thành thủ tục để tiến hành khởi công 30 dự án.

+ Nhóm 2: Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần hỗ trợ để lựa chọn nhà đầu tư: 19 dự án.

+ Nhóm 3: Dự án đã phù hợp quy hoạch, đang hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 29 dự án.

+ Nhóm 4: Dự án đang lập thủ tục quy hoạch, chưa thực hiện các thủ tục khác: 109 dự án.

* Đối với các dự án sử dụng vốn trong ngân sách:

Các Tổ công tác đang tập trung theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thực hiện đối với 118 dự án; yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết thực hiện giải ngân theo các mốc thời gian cụ thể; tổ chức giao ban tiến độ với các chủ đầu tư để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan công tác GPMB để kịp thời tháo gỡ ngay từ các tháng đầu năm, phấn đấu hết Quý III/2022 giải ngân 60% kế hoạch vốn được giao.

4. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến ngày 21/7/2022, có 495 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 4.441,9 tỷ đồng, tăng 32,7% về lượng và tăng 42,7% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 357 doanh nghiệp, tăng 104 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 403 doanh nghiệp, tăng 44 doanh nghiệp; giải thể 95 doanh nghiệp, tăng 01 doanh nghiệp.

Đã cấp phép cho 21 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 8.244,71 tỷ đồng[10] (gồm 02 dự án FDI vốn đăng ký 59,5 triệu USD, tương đương 1.348 tỷ đồng), trong đó, địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp cấp 09 dự án với tổng vốn đầu tư 2.970 tỷ đồng. Đã cấp điều chỉnh cho 14 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư 04 dự án, vốn đầu tư tăng thêm 461,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 7 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư trên 3.523 tỷ đồng[11].

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung đẩy mạnh; từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với các Tập đoàn lớn:  Sovico, Sunshine, Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Danh Khôi, Hưng Thịnh, Alphanam, KMH (Hàn Quốc), AGR (Thái Lan - Tập đoàn chuyên xuất khẩu gạo lớn nhất Thái Lan), SermSang (Thái Lan-Tập đoàn chuyên về năng lượng hàng đầu Thái Lan), Tập đoàn Itochu, Tập đoàn Yoshida Kaiun (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Western Pacific; ký kết Biên bản thảo luận với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam về thực hiện dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”; đặc biệt, tổ chức thành công Hội nghị “Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh” với 180 đại biểu của nhiều doanh nghiệp quốc tế, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) khu vực miền Trung để xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực: Du lịch, Nông nghiệp - Môi trường và Điện & Năng lượng. Tham dự và làm việc với các tập đoàn lớn tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc - Khu vực miền Trung và Tây Nguyên”.

Cuối tháng 7, tỉnh đã tổ chức tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Séc - Châu Âu tại Cộng hòa Séc và Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – vùng Kyushu Nhật Bản.

5. Văn hóa - xã hội

- Về khoa học và công nghệ: Ban hành và triển khai nhiều Kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành[12]; hoàn thiện đề án tổng thể “Phát triển Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2025” và Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế. Tổ chức ngày hội Cố đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Diễn đàn Khởi nghiệp mùa xuân năm 2022 kết hợp triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và tổ chức “Triển lãm sản phẩm du lịch” quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trong du lịch. Tiếp tục thực hiện Đề án Cố Đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”.

- Về văn hóa - thể thao: Tiếp tục xây dựng các đề án lớn thuộc lĩnh vực; triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức các hoạt động tại Festival Huế 2022. Ngày hội Áo dài Huế; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn năm Quốc hiệu Việt Nam”; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” khu vực miền Trung - năm 2022. Tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm: Trang phục truyền thống các nước ASEAN, “Tên Người - Hồ Chí Minh”; “Y quan triều Nguyễn”; trưng bày cổ vật trong dịp Festival Huế 2022, trưng bày hiện vật văn hoá Champa,...

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và cấp quốc gia. Triển khai chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước. Tăng cường kiểm tra công tác cứu hộ cứu đuối (các bể bơi, suối,...) và các dịch vụ TDTT.

- Về giáo dục và đào tạo: Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về việc xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Bồi dưỡng giáo viên trong dịp hè; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để phục vụ năm học mới; chỉ đạo, tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2022 - 2023. Đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 96,76% (năm 2021 đạt 97,01%).

- Về y tế: Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được thực hiện tốt. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế[13]. Tổ chức Lễ Phát động kêu gọi người dân và cộng đồng hãy nhận thức đúng về lợi ích của các mũi tiêm nhắc lại lần 1, lần 2 (mũi 3, mũi 4) phòng Covid-19, tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phòng chống dịch Covid-19; đến ngày 28/7/2022, Bộ Y tế đã phân bổ 2.811.280 liều vắc xin, tổng số mũi tiêm đã được cập nhật lên phần mềm tiêm chủng Quốc gia[14]. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 479 trường hợp mắc sốt xuất huyết (trong đó có 71 ca ngoại lai), đã có 01 ca tử vong. Hiện nay, đang tập trung giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong; triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Đến nay 20/7/2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 12.775 người, đạt 78,37% kế hoạch, trong đó đưa 731 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, đạt 36,55% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh 6.121 người (đạt 40,8% KH), trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác: 6.110 người; trình độ cao đẳng, trung cấp 11 người. Số học sinh đã tốt nghiệp 6.956 người (cao đẳng, trung cấp 2.976 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 3.980 người).

Tập trung thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)[15]; lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức Lễ trao bằng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh đối với 06 trường hợp và 02 Huân chương độc lập và các hình thức khen thưởng Nhà nước. Tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ đi nhận bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Nghệ An.

Công tác hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg: Tính đến ngày 15/7/2022, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ: 180.386 lượt đối tượng, với tổng kinh phí: 120,902.711 tỷ đồng. Hỗ trợ người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), (F1): Tính đến ngày 15/7/2022, đã hỗ trợ cho 41.490 lượt người với tổng kinh phí 36,462.320 tỷ đồng. Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg[16].

6. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh với sản phẩm “Nền tảng số hoá dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam và được công nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021 đạt các kết quả vượt bậc: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng đầu cả nước; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 08 toàn quốc, tăng 9 bậc; ứng dụng CNTT (ICT-index) giữ ngôi vị thứ 2; chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 4.

7. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

- Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 192 đoàn khách quốc tế/736 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (tăng 127 đoàn/513 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động với các đối tác nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức “đối ngoại trực tuyến”. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tập trung hoàn thiện các kế hoạch, phương án diễn tập và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền Trung; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Về trật tự, an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 56 vụ, làm 02 người chết, 20 người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng, giảm 21 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy phát hiện 17 vụ, bắt 32 đối tượng, thu giữ hơn 137g ma túy tổng hợp, giảm 02 vụ so với tháng trước, tăng 06 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về kinh tế phát hiện 03 vụ, xử lý 3 đối tượng. Ngoài ra, xảy ra 02 vụ cháy, giảm 03 vụ so với tháng trước.

An toàn giao thông: Trong tháng 7/2022, xảy ra 26 vụ tai nạn, tăng 10 vụ so với cùng kỳ; làm chết 21 người, tăng 10 người; bị thương 12 người, tăng 03 người. Từ đầu năm đến ngày 14/7/2022, đã xảy ra 156 vụ tai nạn giao thông, tăng 17 vụ so với cùng kỳ; làm chết 114 người, tăng 26 người; bị thương 78 người, giảm 20 người. Qua tuần tra kiểm soát, lập biên bản 5.178 trường hợp (1.900 ôtô, 3.278 môtô) vi phạm Luật Giao thông đường bộ, so với tháng trước tăng 2.012 trường hợp; quyết định xử phạt 3.365 trường hợp, phạt tiền hơn 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 898 phương tiện, tước 493 giấy phép lái xe các loại.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 VÀ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tập trung bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 517-KL/TU ngày 13/7/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Khẩn trương rà soát những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án cụ thể đã được HĐND tỉnh giao từ đầu năm đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm để kịp thời bổ sung các giải pháp quyết liệt và đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả.

2. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của Tỉnh; không chủ quan, lơ là đối với dịch bệnh Covid-19. Chủ động các kịch bản ứng phó kịp thời, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới của dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và mũi 4; triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức để tư vấn, hỗ trợ người dân về điều trị di chứng hậu Covid-19.

3. Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210 và Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thành việc triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

- Phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.

- Triển khai Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025”; hoàn thành việc xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế vùng Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý III/2022.

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến nay 2065; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phong Điền; Chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết; hoàn thành hồ sơ công nhận đô thị mới Lộc Vĩnh, Lộc Thuỷ, Lộc Tiến đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Ngoài ra, căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì xây dựng các chương trình, đề án trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

4. Về phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế. Chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước trong trạng thái bình thường mới. Tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng, có tính trọng tâm để khôi phục du lịch: Xây dựng sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, hội thảo, du lịch nông thôn, du lịch vui chơi giải trí, du lịch về đêm, ẩm thực, khám phá văn hóa,...

- Tập trung hỗ trợ phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử,…; tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

b) Lĩnh vực nông nghiệp:

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất Hè Thu năm 2022. Tập trung triển khai các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại đối với các loại cây trồng, đặc biệt đối với cây lúa. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch đối với gia súc, gia cầm. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã. Chủ động phương án trong công tác phòng hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; rà soát, bổ sung phương án phòng, tránh thiên tai, bão lụt năm 2022.

c) Lĩnh vực công nghiệp:

- Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án trọng điểm của tỉnh vào hoạt động đúng tiến độ nhằm bổ sung năng lực tăng thêm, tăng năng lực sản xuất và tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp tỉnh, đặc biệt các dự án Nhà máy Kanglongda Huế; Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế; Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính; Nhà máy sản xuất frit; Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao;...

- Tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các Tập đoàn lớn, có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng nhằm kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư chiến lược, tạo động lực tăng trưởng.

5. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tiếp tục phát huy hiệu quả của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Trong đó:

- Đối với các dự án ngoài ngân sách: Tập trung hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex; Sân golf Thiên An, BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,... Đặc biệt hỗ trợ các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chính thức đi vào hoạt động: Dự án sản xuất găng tay Kanglongda - giai đoạn I; Khu nghỉ dưỡng Minh Viễn Lăng Cô; Laguna Lăng Cô; Trung tâm thương mại AEONMALL; Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung SMC, các dự án trong khu đô thị An Vân Dương,...

- Đối với các dự án trong ngân sách: Thực hiện hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022. Tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Phục hồi Điện Kiến Trung - Tử Cấm Thành, Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, Đường Phú Mỹ - Thuận An, Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây,... Triển khai các dự án khởi công mới: Đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây, Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An, Hạ tầng đô thị Phong Điền đạt chuẩn đô thị loại IV,…

Hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh: Đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2, Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và các dự án: Dự án cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh, dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải huyện Phú Vang thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ theo Công văn số 450/TTg-KTTH, ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ, đẩy nhanh GPMB sớm triển khai thực hiện các dự án hạ tầng phát triển sản xuất: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải - KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây;…

6. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khẩn trương thực hiện lồng ghép, phân khai các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng mục tiêu; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

7. Về quản lý tài chính ngân sách:

- Tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư đối với các Khu nhà đất (22-24, 26-28 đường Lê Lợi; 06 Lê Lợi; 20 Nguyễn Huệ, 35 Nguyễn Huệ; 03 Nguyễn Trường Tộ;...); đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu đô thị An Vân Dương. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai, kinh doanh qua mạng, bán đấu giá quyền sử dụng đất,…

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; nhất là triển khai hiệu quả Đề án “Chống thất thu trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,…

8. Lĩnh vực văn hoá - xã hội, cải cách hành chính và đảm bảo quốc phòng, an ninh

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2022 và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực. Hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh và cả nước. Đối với các địa phương, tiếp tục có những sáng kiến, hoạt động để cùng phối hợp với các ngành để có các hoạt động phụ trợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức chu đáo, an toàn trong việc tiêm vắc xin cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi. Duy trì và phát huy sân chơi, hoạt động thể thao truyền thống nhằm phát triển toàn diện học sinh. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai Nghị quyết giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định hiện hành.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Quan tâm đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh khác như bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện hằng năm.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các kế hoạch nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT.

- Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch, phương án diễn tập và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền Trung; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma tuý và tội phạm công nghệ cao; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tiếp tục thực hiện dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.[1] Trong đó: Nhóm hàng nông, thuỷ sản chiếm 5,5%, giảm 20,7%; nhóm hàng CNCB chiếm 81,3%, tăng 28,8% gồm: sợi dệt các loại ước đạt 231,2 triệu USD, tăng 57,3%; hàng may mặc ước đạt 305,6 triệu USD, tăng 13,4%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 67,1 triệu USD, tăng 28,4%; Nhóm các hàng hóa khác (hương và bột hương, bia, rượu sa kê, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng,…) chiếm 13,2%, giảm 7,6%.

[2] Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu chiếm tỷ trọng 73%, tăng 29,8% so với cùng kỳ, cụ thể: thủy sản ước đạt 0,27  triệu USD giảm 75,1%; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 340,8 triệu USD, tăng 29,2%; MMTB, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 25,3 triệu USD tăng 45,3%; nhóm hàng hóa khác (thạch cao, thép, hóa chất, linh kiện điện tử, NVL SX bia,...) ước đạt 135,4 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

[3] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách tháng 7 ước đạt 69,3 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước, gấp 2,14 lần so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 247,6  tỷ đồng tăng 0,3% so với tháng trước, tăng 77,2% so với cùng kỳ; DV hỗ trợ vận tải 25 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 44,5% so với cùng kỳ; bưu chính, chuyển phát 2,7 tỷ đồng giảm 1,4% so với tháng trước, tăng 76,1% so với cùng kỳ.

[4] Tr.đó: Doanh thu vận tải hành khách 07 tháng ước đạt 327,4 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 1.716,4 tỷ đồng tăng 23,3%; DV hỗ trợ vận tải 171,8 tỷ đồng, tăng 44,5%; bưu chính, chuyển phát 17,2 tỷ đồng tăng 70,4%.

[5] Nguyên nhân là do ảnh hưởng của tình hình thời tiết vụ Đông Xuân, nhiều diện tích lúa thu hoạch chậm kéo theo sản xuất lúa vụ Hè Thu bị trễ hạn, không kịp thời vụ gieo trồng; bên cạnh đó chi phí đầu vào tăng mạnh (như phân bón, nhiên liệu, công lao động tăng) mà giá lúa lại bấp bênh nên nông dân bỏ hoang làm giảm diện tích.

[6] Trong đó nuôi nước lợ 3.193 ha tăng 2,5% (nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 393 ha, tăng 3,4%), nuôi nước ngọt 1.217 ha giảm 0,7%.

[7] Trong Thu nội địa: Thu từ DNNN do TW quản lý 144 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán, tăng 43,6% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 119 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, tăng 17,1%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.871 tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán, tăng 6,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 942 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 24,6%; thu tiền sử dụng đất 1.369 tỷ đồng, vượt 14,1% dự toán, giảm 18,8%.

[8] Gồm Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (hợp phần tu bổ, tôn tạo và đền bù, GPMB và tái định cư); Phục hồi Điện Kiến Trung-Tử Cấm Thành; Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang; đường Chợ Mai - Tân Mỹ; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa); Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Đường phía Đông đầm Lập An; Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh;....

[9] Cụ thể: XD Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Hue Premium Silica), Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Nhà máy thủy điện sông Bồ, Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An,....

[10] Trong đó: Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở gồm các khu đất có ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu với tổng vốn 4.280 tỷ đồng; Công ty TNHH Hương Hải Central Asets Huế 697 tỷ đồng; ...

[11] Trong đó: Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2.080 tỷ đồng;...

[12] như: “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030”; “Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2022”;  Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”; Đề án “Cố đô Khởi nghiệp năm 2022”

[13] Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế ; Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Bình Điền và Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 31 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

[14] 2.811.280 liều. Tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến nay có 77.536 trẻ tiêm mũi 1 (chiếm 53,5%), mũi 2 cho 38.161 trẻ (chiếm 24,4%). Tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho 38.848 trẻ từ 12-17 tuổi (chiếm 38,0%).

[15] - Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các đơn vị và gia đình người có công tiêu biểu, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền; Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chủ yếu do UBND tỉnh giao nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022);

- Xây dựng Kế hoạch đưa đoàn người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đi tham quan TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam; tổ chức đưa người có công tiêu biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ và Gặp mặt người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội;

- Hướng dẫn quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ;

- Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền trực quan và phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 27/7;

- Tổ chức tiếp nhận trao quà của Công ty TNHH thương binh nặng Hòa Bình đối với thương binh nặng 81% trở lên, mỗi suất quà là 02 bộ áo quần cựu chiến binh và số tiền 01 triệu đồng/người.

[16] Đến ngày 20/7/2022: (1) Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: 30 doanh nghiệp 248 lao động với số tiền 272,5 triệu đồng. (2) Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động: 05 doanh nghiệp; 07 lao động với số tiền 12 triệu đồng.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]