Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022

  

(Theo Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 13/09/2022 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2022

I. Tình hình và kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

- Đã ban hành Kế hoạch 231/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) về việc thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

 - UBND tỉnh đã làm việc với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội liên quan bổ sung, sửa đổi một số điều Nghị quyết 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211 về phân loại đơn vị hành chính (trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế) để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tham gia Tọa đàm cơ sở khoa học và thực tiễn của việc Quy định các tiêu chí về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và việc phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban pháp luật của Quốc hội tổ chức.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ Bảo tồn di sản Huế.

- Tập trung triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ và thống nhất về khung định hướng ưu tiên phát triển và đang hoàn thiện báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh; cơ bản hoàn thành Đề án “Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế”; Đề án xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

- Tập trung phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Hoạt động du lịch: Tháng 8/2022, lượng khách du lịch ước đạt 243 nghìn lượt, giảm 13% so với tháng trước và gấp 12 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 591,1 tỷ đồng, giảm 7,1% so với tháng trước và gấp 20 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, khách du lịch ước đạt 1.340 nghìn lượt, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, tổng thu từ du lịch ước đạt 2.857,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần.

- Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8/2022 ước đạt 4.535,2 tỷ đồng, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 33.918,4 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 26.449,6 tỷ đồng, chiếm 78%, tăng 9,4%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 ước giảm 0,4% so với tháng trước; bình quân 8 tháng tăng 3,7% so với cùng kỳ.

- Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt 110 triệu USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ; lũy kế KNXK 8 tháng ước đạt 852,7 triệu USD, tăng 15,8% và đạt 75,5% kế hoạch[1], thị trường xuất khẩu đến 39 quốc gia, trong đó chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, các nước Châu Âu,… Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 8 ước đạt 54,8 triệu USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ; lũy kế KNNK 8 tháng đạt 561,6 triệu USD, tăng 18,2% và đạt 75% kế hoạch[2].

- Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 8/2022, tổng nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 59.200 tỷ đồng, tăng 6,44% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 71.500 tỷ đồng, tăng 12,98% so với cuối năm 2021. Tính đến 31/7/2022, nợ xấu nội bảng tại các TCTD trên địa bàn ở mức 621,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 0,88%.

- Hoạt động vận tải: Tháng 8/2022, vận tải hành khách ước đạt 2.327,7 nghìn hành khách, giảm 0,4% so với tháng trước và gấp 2,4 lần so với cùng kỳ; hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.558,2 nghìn tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 20,5% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 348,8 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 41,8% so với cùng kỳ[3].

Lũy kế 8 tháng, vận tải hành khách ước đạt 13.210,8 nghìn hành khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 12.246,9 nghìn tấn, tăng 21,7%. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.583,8 tỷ đồng, tăng 24,8%[4] .

b) Lĩnh vực công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tính chung 08 tháng, chỉ số IIP tăng 8,52% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước giảm 10,61%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,68%; sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 64,36%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 1,37%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng: Bia 188,1 triệu lít, tăng 6,7% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 123,2 triệu lít, tăng 18,7%; bia chai 64,9 triệu lít, giảm 10,4%); sợi các loại 69,2 nghìn tấn, tăng 15,7%; quần áo lót 280,8 triệu cái, tăng 5,6%; điện sản xuất 1.004,7 triệu KWh, gấp 2 lần; dăm gỗ 513 nghìn tấn, tăng 20,2%; men frit 191,6 nghìn tấn, tăng 7,4%; vỏ lon nhôm 9,5 nghìn tấn, tăng 3,2%;...

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm: clanhke 1.382,5 nghìn tấn, giảm 13,8%; đá xây dựng 534,6 nghìn m3, giảm 8,4%; đá vôi 878,2 nghìn m3, giảm 13,1%; tôm đông lạnh 3.815,3 tấn, giảm 9,5%; xi măng 1.343,9 nghìn tấn, giảm 8,9%.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp:

- Trồng trọt: Đến nay, đã thu hoạch lúa vụ Hè Thu được 17.674ha/24.632 ha; năng suất bình quân ước đạt 58 tạ/ha (giảm 02 tạ/ha so với vụ Hè Thu năm trước), phấn đấu cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa trước ngày 05/9/2022. Tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác: Ngô 570ha/576ha KH, Lạc 272ha/280ha KH, Đậu các loại 619ha/623 ha KH, Rau các loại 1.334ha/1.134ha KH, Khoai lang 519ha/521 ha KH.

- Chăn nuôi: Đàn trâu 15.740 con, giảm 0,1% so với cùng kỳ; đàn bò 29.150 con giảm 1,4%; đàn lợn 155.410 con, tăng 4,4%; đàn gia cầm 4.823 nghìn con tăng 1,5%, trong đó: đàn gà có 3.525 nghìn con, tăng 1,8%. Triển khai công tác phòng, chống nắng nóng đối với đàn gia súc và kế hoạch tiêm phòng vụ Thu 2022[5]; triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, tăng cường thực hiện tại các ổ dịch, hố chôn gia súc, các nơi có nguy cơ cao xảy ra các loại dịch bệnh.

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 8 tháng ước đạt 5.454 ha, tăng 1,6% so với cùng kỳ[6]. Sản xuất giống ước đạt 167,3 triệu con, tăng 2,6%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 38.459 tấn tăng 2,7%; trong đó, sản lượng khai thác đạt 31.748 tấn, tăng 1,7%, nuôi trồng đạt 13.385 tấn, tăng 4,5%.

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung đạt 4.254 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 476.460 m3, tăng 1,4% so cùng kỳ (tháng 8 đã khai thác 56.310 m3), trồng cây phân tán đạt 1.335 cây.

2. Thu chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 7.816 tỷ đồng, vượt 13,9% dự toán và tăng 14,9% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa 7.381 tỷ đồng[7], vượt 15,5% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 406 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán và tăng 13,3% so với cùng kỳ; thu viện trợ, huy động đóng góp 29 tỷ đồng, gấp 2,6 lần dự toán, giảm 75% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 6.590 tỷ đồng, bằng 55,3% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.204,6 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, chi thường xuyên 4.331,7 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán.

3. Tình hình đầu tư phát triển và xây dựng

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 08 tháng ước đạt 17.911 tỷ đồng, bằng 64% KH, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 4.760 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ; vốn do địa phương quản lý 13.151 tỷ đồng, tăng 10,2%.

- Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước đạt 4.265 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ; vốn tín dụng đạt 6.580 tỷ đồng, giảm 1,3%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.349 tỷ đồng, giảm 1,3%; vốn đầu tư của dân 2.704 tỷ đồng, tăng 20,2%; vốn viện trợ nước ngoài 491 tỷ đồng, tăng 18%; vốn đầu tư nước ngoài 1.522 tỷ đồng, tăng 13,6%.

* Giải ngân vốn đầu tư công: Tính đến ngày 30/8/2022: (i) Giải ngân vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm 2.141,404 tỷ đồng/4.266,055 tỷ đồng, đạt 50,2% KH (trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 47,6% KH; vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) giải ngân đạt 60,7% KH; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân đạt 33,8% KH; (ii) Giải ngân vốn được bổ sung trong năm và vốn kéo dài từ năm trước sang 381,724 tỷ đồng/1.733,298 tỷ đồng, đạt 22% KH; (iii) Chương trình mục tiêu quốc gia vừa được giao kế hoạch vốn cho 3 chương trình 346,76 tỷ đồng, đến nay chưa có số liệu giải ngân. Như vậy, tổng số vốn đã giải ngân là 2.523,128 tỷ đồng/6.346,113 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn đã giao đến thời điểm, đạt 39,8% KH.

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Tập trung phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,...; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương[8]. Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay tỉnh đã hoàn thành công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, đang tập trung công tác chuẩn bị dự án và các điều kiện để sẵn sàng triển khai dự án ngay khi có vốn bố trí từ Trung ương. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2,...

Hiện nay, một số dự án trọng điểm đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh[9]. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án vốn ngoài ngân sách triển khai chậm tiến độ như: Tòa nhà của VNPT, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bến thuyền du lịch trên sông Hương, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Dương, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng, Khu nghỉ dưỡng Mộc Lan - Lăng Cô,....

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung thực hiện các dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy; Nhà máy sản xuất găng tay y tế - Kanglongda; Khách sạn Huế Square,...; một số dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai: Dự án Nhà máy may mặc tại KCN Quảng Vinh; sản xuất máy biến dòng, nhà máy gia công thạch anh Chân Mây; nhà máy chế biến nông sản. Đã tổ chức lễ khởi động dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh” do cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

* Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư: UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Đã họp giao ban, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 226 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và 118 dự án trong ngân sách. Đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước  giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.  

4. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 31/8/2022, có 579 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.243,3 tỷ đồng; tăng 40,2% về lượng và tăng 60,6% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động 434 doanh nghiệp, tăng 39 doanh nghiệp; giải thể 80 doanh nghiệp, tăng 01 doanh nghiệp. Tuy vậy, trong khó khăn một số doanh nghiệp vẫn tìm thấy cơ hội và quay trở lại hoạt động 385 doanh nghiệp, tăng 92 doanh nghiệp.

Đã cấp phép cho 23 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 12.183,4 tỷ đồng[10] (gồm 04[11] dự án FDI vốn đăng ký 257,17 triệu USD, tương đương 5.286,71 tỷ đồng), trong đó, địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp cấp 09 dự án với tổng vốn đầu tư 2.970 tỷ đồng. Đã cấp điều chỉnh cho 14 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư 04 dự án, vốn đầu tư tăng thêm 461,5 tỷ đồng. Ngoài ra, có 7 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư trên 3.523 tỷ đồng[12].

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung đẩy mạnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với các Tập đoàn lớn: Sovico, Sunshine, Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Danh Khôi, Hưng Thịnh, Alphanam, KMH (Hàn Quốc), AGR (Thái Lan-Tập đoàn chuyên xuất khẩu gạo lớn nhất Thái Lan), SermSang (Thái Lan-Tập đoàn chuyên về năng lượng hàng đầu Thái Lan), Tập đoàn Itochu, Tập đoàn Yoshida Kaiun (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Western Pacific; ký kết Biên bản thảo luận với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam về thực hiện dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”; đặc biệt, tổ chức thành công Hội nghị “Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh” với 180 đại biểu của nhiều doanh nghiệp quốc tế, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) khu vực miền Trung để xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực: Du lịch, Nông nghiệp - Môi trường và Điện & Năng lượng. Tham dự và làm việc với các tập đoàn lớn tại Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc - Khu vực miền Trung và Tây Nguyên”. Trong cuối tháng 7, tỉnh tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Séc - Châu Âu tại Cộng hòa Séc và Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - vùng Kyushu Nhật Bản.

5. Văn hóa - xã hội

- Về khoa học và công nghệ: Ban hành và triển khai nhiều Kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành[13]; hoàn thiện đề án tổng thể “Phát triển Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2025” và Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế. Tổ chức ngày hội Cố đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Diễn đàn Khởi nghiệp mùa xuân năm 2022 kết hợp triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và tổ chức “Triển lãm sản phẩm du lịch” quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trong du lịch. Tiếp tục thực hiện Đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”. Tổ chức thành công Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2022 (diễn ra từ 17-19/8/2022) với chủ đề “Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội” với đa dạng các hoạt động như Hội nghị, triển lãm các nền tảng giải pháp số, tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ký kết hợp tác chuyển đổi số.

- Về văn hóa - thể thao: Tiếp tục xây dựng các đề án lớn thuộc lĩnh vực; triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức các hoạt động tại Festival Huế 2022. Ngày hội Áo dài Huế; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn năm Quốc hiệu Việt Nam”; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” khu vực miền Trung - năm 2022. Tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm: Trang phục truyền thống các nước ASEAN, “Tên Người - Hồ Chí Minh”; “Y quan triều Nguyễn”; trưng bày cổ vật trong dịp Festival Huế 2022, trưng bày hiện vật văn hoá Champa,...

Tổng lượng khách tham quan di tích đến hết ngày 21/8/2022 là 916.014 lượt, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ; trong đó: Khách quốc tế: 39.279 lượt, tăng gấp 8,1 lần; khách trong nước: 876.735 lượt, tăng gấp 3,4 lần. Tổng doanh thu bán vé tham quan đạt 128.987.952.000 đồng tăng gấp 5,6 lần.

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Tự do Huế. Đây là sự kiện chính trị - văn hóa của tỉnh, một hoạt động lớn của ngành TDTT nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022, có sự tham gia của hơn 2.500 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ngành trong tỉnh[14]. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và cấp quốc gia. Triển khai chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước. Tăng cường kiểm tra công tác cứu hộ cứu đuối (các bể bơi, suối,...) và các dịch vụ TDTT.

- Về giáo dục và đào tạo: Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về việc xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để phục vụ năm học mới; chỉ đạo, tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2022 - 2023. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 96,76% (năm 2021 đạt 97,01%).

- Về y tế: Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được thực hiện tốt. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế[15]; tập trung công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức. Đến 23/8/2022, Bộ Y tế đã phân bổ 2.914.620 liều vắc xin, tổng số mũi tiêm đã được cập nhật lên phần mềm tiêm chủng Quốc gia: 2.679.671 liều[16]. Toàn tỉnh đã ghi nhận 624 trường hợp mắc sốt xuất huyết (trong đó có 74 ca ngoại lai)[17]. Hiện đang có 62 ca bệnh sốt xuất huyết chưa qua 14 ngày tại 39 xã, phường, thị trấn. Ghi nhận 72 ca mắc tay chân miệng và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Hiện nay, đang tập trung giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong; triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Đến ngày 22/8/2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 13.705 người, đạt 84,08% kế hoạch, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 858 người, tập trung tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, đạt 42,9% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh 7.721 người, đạt 51,47% KH, trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác: 7.580 người; trình độ cao đẳng, trung cấp: 141 người. Số học sinh đã tốt nghiệp 8.616 người (cao đẳng, trung cấp 2.976 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 5.640 người).

Tập trung thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)[18]; tổ chức Lễ trao bằng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh đối với 06 trường hợp và 02 Huân chương độc lập và các hình thức khen thưởng Nhà nước. Tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ đi nhận bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Nghệ An; đưa Đoàn người có công tiêu biểu của tỉnh tham dự Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ và Gặp mặt người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 22-24/7/2022; đưa Đoàn người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh thăm thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam,….

Công tác hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 (tính đến ngày 21/8/2022): (1) Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg: Toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ: 169.234 người, với tổng kinh phí: 125,298 tỷ đồng; (2) Hỗ trợ người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), (F1): Đã hỗ trợ cho 57.018 người với tổng kinh phí 49,746 tỷ đồng; (3) Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: Đã hỗ trợ cho 136 đơn vị với 825 lao động, tương ứng 1.080 triệu đồng.

6. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh với sản phẩm “Nền tảng số hoá dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam và được công nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021 đạt các kết quả vượt bậc: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng đầu cả nước; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 08 toàn quốc; ứng dụng CNTT (ICT-index) giữ ngôi vị thứ 2; chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 4.

7. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

- Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 248 đoàn khách quốc tế/1.080 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (tăng 178 đoàn/840 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái). Tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh đi thăm và làm việc tại các tỉnh Trung, Nam Lào (22/8/2022-26/8/2022). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động với các đối tác nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức “đối ngoại trực tuyến”. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền Trung; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Về trật tự, an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 42 vụ, làm 02 người chết, 08 người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 18,8 tỷ đồng, giảm 14 vụ so với tháng trước, giảm 17 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy phát hiện 16 vụ, bắt 30 đối tượng, thu giữ hơn 1,2 kg ma túy tổng hợp, giảm 01 vụ so với tháng trước, tăng 07 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về kinh tế, tham nhũng phát hiện 06 vụ/07 đối tượng, tăng 02 vụ so với tháng trước, tăng 01 vụ so với cùng kỳ. Ngoài ra, xảy ra 01 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 600m2 thực bì rừng, giảm 01 vụ so với tháng trước.

An toàn giao thông: Trong tháng 8/2022, xảy ra 22 vụ tai nạn, tăng 08 vụ so với cùng kỳ, làm chết 16 người, tăng 07 người; bị thương 16 người, tăng 04 người. Từ đầu năm đến ngày 14/8/2022, đã xảy ra 178 vụ tai nạn giao thông, tăng 25 vụ so với cùng kỳ, làm chết 130 người, tăng 33 người; bị thương 94 người, giảm 16 người. Tuần tra kiểm soát, lập biên bản 4.219 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, so với tháng trước giảm 959 trường hợp; quyết định xử phạt 3.073 trường hợp, phạt tiền hơn 5,1 tỷ đồng, tạm giữ 970 phương tiện, tước 646 giấy phép lái xe các loại.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 VÀ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của Tỉnh; không chủ quan, lơ là đối với dịch bệnh Covid-19. Chủ động các kịch bản ứng phó kịp thời, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới của dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và mũi 4; triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức để tư vấn, hỗ trợ người dân về điều trị di chứng hậu Covid-19.

2. Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210 và Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thành việc triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

- Phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.

- Triển khai Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025”; hoàn thành việc xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế vùng Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030” trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV/2022.

- Tổ chức Hội thảo báo cáo giữa kỳ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; đôn đốc, triển khai lập Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến nay 2065; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phong Điền; Chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết; hoàn thành hồ sơ công nhận đô thị mới Lộc Vĩnh, Lộc Thuỷ, Lộc Tiến đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

- Hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023.

Ngoài ra, căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì xây dựng các chương trình, đề án trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

3. Về phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế. Chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước trong trạng thái bình thường mới. Tổ chức các hoạt động Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2022. Tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng, có tính trọng tâm để khôi phục du lịch: Xây dựng sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, hội thảo, du lịch nông thôn, du lịch vui chơi giải trí, du lịch về đêm, ẩm thực, khám phá văn hóa,...

- Tập trung hỗ trợ phát triển mạnh các loại hình thương mại, dịch vụ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử,…; tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

b) Lĩnh vực nông nghiệp:

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thu hoạch lúa Hè Thu năm 2022, đảm bảo hoàn thành trước ngày 05/9/2022. Tập trung triển khai các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại đối với các loại cây trồng, đặc biệt đối với cây lúa. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch đối với gia súc, gia cầm. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã. Chủ động phương án trong công tác phòng hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; rà soát, bổ sung phương án phòng, tránh thiên tai, bão lụt năm 2022.

c) Lĩnh vực công nghiệp:

- Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án trọng điểm của tỉnh vào hoạt động đúng tiến độ nhằm bổ sung năng lực tăng thêm, tăng năng lực sản xuất và tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp tỉnh, đặc biệt các dự án: Nhà máy Kanglongda Huế; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây của Công ty TNHH America Quartz Technology; dự án sản xuất chế biến nông sản ở KCN Tứ Hạ; Nhà máy sản xuất men frit của Công ty Cổ phần Vicofrit; Nhà máy sản xuất viên nén tại huyện Nam Đông của Công ty TNHH Viên nén Renen; Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m3/ngđ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế,...

- Tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các Tập đoàn lớn, có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng nhằm kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư chiến lược, tạo động lực tăng trưởng.

4. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tiếp tục phát huy hiệu quả của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Trong đó:

+ Đối với các dự án ngoài ngân sách: Tập trung hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex; Sân golf Thiên An, BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,... Đặc biệt hỗ trợ các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chính thức đi vào hoạt động: Dự án sản xuất găng tay Kanglongda - giai đoạn I; Khu nghỉ dưỡng Minh Viễn Lăng Cô; Laguna Lăng Cô; Trung tâm thương mại AEONMALL; Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung SMC, các dự án trong khu đô thị An Vân Dương,...

+ Đối với các dự án trong ngân sách: Thực hiện hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Phục hồi Điện Kiến Trung - Tử Cấm Thành, Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, Đường Phú Mỹ - Thuận An, Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây,... Triển khai các dự án khởi công mới: Đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây, Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An, Hạ tầng đô thị Phong Điền đạt chuẩn đô thị loại IV,…

Hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh: Đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2, Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và các dự án: Dự án cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh, Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải huyện Phú Vang và các dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hỗ trợ, đẩy nhanh GPMB sớm triển khai thực hiện các dự án hạ tầng phát triển sản xuất: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải - KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây;…

5. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khẩn trương thực hiện lồng ghép, phân khai và giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng mục tiêu; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

6. Về quản lý tài chính ngân sách:

- Tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư đối với các Khu nhà đất (22-24, 26-28 đường Lê Lợi; 06 Lê Lợi; 20 Nguyễn Huệ, 35 Nguyễn Huệ; 03 Nguyễn Trường Tộ;...); đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất các dự án lớn ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu đô thị An Vân Dương. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai, kinh doanh qua mạng, bán đấu giá quyền sử dụng đất,…

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; nhất là triển khai hiệu quả Đề án “Chống thất thu trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,…

7. Lĩnh vực văn hoá - xã hội, cải cách hành chính và đảm bảo quốc phòng, an ninh

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2022 và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực. Hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh và cả nước. Đối với các địa phương, tiếp tục có những sáng kiến, hoạt động để cùng phối hợp với các ngành để có các hoạt động phụ trợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2022).

- Đẩy mạnh tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi. Duy trì và phát huy sân chơi, hoạt động thể thao truyền thống nhằm phát triển toàn diện học sinh. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai Nghị quyết giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo quy định hiện hành.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Quan tâm đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh khác như bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện hằng năm.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các kế hoạch nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT.

- Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch, phương án diễn tập và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền Trung; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma tuý và tội phạm công nghệ cao; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tiếp tục thực hiện dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.[1] Trong đó: nhóm hàng nông, thuỷ sản 8 tháng ước đạt 47,2 triệu USD, chiếm 5,5%, giảm 18,4% so với cùng kỳ; nhóm hàng CNCB ước đạt 695,5 triệu USD, chiếm 81,6%, tăng 25,8%, gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 261,9 triệu USD, tăng 49%; hàng may mặc ước đạt 347,8 triệu USD, tăng 8,7%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 85,9 triệu USD, tăng 49,8%; Nhóm các hàng hóa khác (hương và bột hương, bia, rượu sa kê, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng,…) ước đạt 110 triệu USD, chiếm 12,9%, giảm 12,4%.

[2] Các mặt hàng cần nhập khẩu 8 tháng ước đạt 396,8 triệu USD, chiếm 70,6%, tăng 21% so với cùng kỳ, cụ thể: thủy sản ước đạt 0,27 triệu USD giảm 79,7%; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 371,7 triệu USD, tăng 21,6%; MMTB, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 24,7 triệu USD, tăng 19,7%; nhóm hàng hóa khác (thạch cao, thép, hóa chất, linh kiện điện tử, NVL SX bia,...) ước đạt 163,1 triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

[3] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách tháng 8 ước đạt 70,1 tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng trước, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 250,8 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 23% so với cùng kỳ; DV hỗ trợ vận tải 25,2 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước, gấp 2,2 so với cùng kỳ; bưu chính, chuyển phát 2,7 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 78,1% so với cùng kỳ.

[4] Tr.đó: Doanh thu vận tải hành khách 08 tháng ước đạt 398,2 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 1.968,6 tỷ đồng tăng 23,4%; DV hỗ trợ vận tải 197 tỷ đồng, tăng 51,3%; bưu chính,chuyển phát 19,9 tỷ đồng tăng 71,5%.

[5] Đã tiêm: 1.435 liều THT trâu bò (14%), 22.894 liều tam liên lợn (54%), 1.950 liều E. coli (22%), 160.100 liều CGC (26%), 149.100 liều dịch tả vịt (35%), 1.880 liều THT gia cầm (16%), 5.470 liều đậu gà (11%), 56.625 liều Newcastle (27%), 9.700 liều Gumboro (6%), 13.451 liều LMLM lợn trang trại, VDNC: 24.978 liều (69%), LMLM: 32.535 (77%).

[6] trong đó nuôi nước lợ 3.961 ha tăng 2,5% (nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 468 ha, tăng 3,5%), nuôi nước ngọt 1.493 ha giảm 0,7%

[7] Trong Thu nội địa: Thu từ DNNN do TW quản lý 153 tỷ đồng, bằng 93,3% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 147 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán, tăng 12,2%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.145 tỷ đồng, vượt 1,9% dự toán, tăng 8,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.091 tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán, tăng 27,1%; thu tiền sử dụng đất 1.582 tỷ đồng, vượt 31,8% dự toán, giảm 13,6%.

[8] Gồm Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (hợp phần tu bổ, tôn tạo và đền bù, GPMB và tái định cư); Phục hồi Điện Kiến Trung-Tử Cấm Thành; Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang; đường Chợ Mai - Tân Mỹ; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa); Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Đường phía Đông đầm Lập An; Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh;....

[9] Cụ thể: XD Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Hue Premium Silica), Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Nhà máy thủy điện sông Bồ, Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An,....

[10] Trong đó: Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở gồm các khu đất có ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu với tổng vốn 4.280 tỷ đồng; Công ty TNHH Hương Hải Central Asets Huế 697 tỷ đồng; ...

[11] Trong đó: dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao vốn đăng ký 575 tỷ đồng; dự án Nhà máy may JA Việt Nam vốn đăng ký 773,3 tỷ đồng; dự án Công trình Xây dựng trạm bơm và đường ống cấp nước sản xuất cho nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn vốn đăng ký 22,713 tỷ đồng; dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Huế vốn đăng ký 3.916 tỷ đồng.

[12] Tr.đó: DA Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế 2.080 tỷ đồng;...

[13] Như: “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030”; “Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2022”;  Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”; Đề án “Cố đô Khởi nghiệp năm 2022”

[14] Các đội sẽ tranh tài ở 16 môn thi đấu, gồm: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Đu ghe, Taekwondo, Karatedo, Vật, Đá Cầu,Việt dã, Điền kinh, Bơi lội, Cờ vua, Cờ tướng và Bắn nỏ

[15] Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Bình Điền và Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh  Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 31 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

[16] Tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến nay có 86.964 trẻ tiêm mũi 1 (chiếm 60,0%), mũi 2 cho 53.637 trẻ (chiếm 37,0%). Tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho 43.082 trẻ từ 12-17 tuổi (chiếm 41,8%)

[17] 01 ca tử vong tại phường Tây Lộc – Tp Huế

[18] Kết quả: Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công (với tổng số tiền 65tr đồng), thăm và tặng quà 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 02 anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bộ Ngoại giao đã thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công với số tiền 100tr đồng; Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà Trung tâm với số tiền 34tr đồng. Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà đối với 165 gia đình người có công tiêu biểu, thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh, Đội quy tập mộ 192 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản trang nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Các huyện, thị xã, thành phố Huế, trong dịp này đã có hơn 43.561 suất quà được trao tặng đến người có công và gia đình người có công với tổng kinh phí hơn 11,785 triệu đồng. Tiếp nhận và tổ chức trao quà của Công ty TNHH thương binh nặng Hòa Bình đối với thương binh nặng 81% trở lên, mỗi suất quà là 02 bộ áo quần cựu chiến binh và số tiền 1tr đồng/người (thời gian từ 19/7 đến 19/8/2022).

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]