Tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Sáng ngày 22/02, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì Hội nghị..

Tính đến tháng 7.2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản xác định có 167.200 hộ, tăng 5.257 hộ so với thời điểm năm 2011. Cơ cấu hộ của khu vực nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn sự chênh lệch lớn  giữa các vùng, cơ cấu hộ giữa các địa phương không đồng đều. Miền núi và vùng cao, hộ nông lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng cao. Có 2 huyện tỷ lệ hộ nông lâm nghiệp và thủy sản và hộ nông nghiệp thuần túy cao hơn mức bình quân chung của tỉnh 46,3% là huyện Phong Điền và Quảng Điền. Toàn tỉnh có 20/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã Lộc Sơn được quy hoạch đô thị mới. Cũng qua cuộc tổng điều tra, cơ cấu ngành nghề trong nông nghiệp nông thôn có những thay đổi cơ bản, lao động được sắp xếp hợp lý, giảm lao động trồng trọt, tăng lao động ngành nghề, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả điều tra cho thấy, hộ có nguồn thu nhập lớn nhất có sự chuyển biến tích cực theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. Có hơn 60 nghìn hộ có nguồn thu nhập lớn nhất từ nông lâm nghiệp thủy sản, chiếm tỷ lệ 42% toàn bộ số hộ khu vực nông thôn, giảm 7,6% so với năm 2011, công nghiệp xây dựng gần 30 nghìn hộ, chiếm 21%, tăng gần 4%, thương mại dịch vụ hơn 34 nghìn hộ, chiếm gần 24%. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Ban chỉ đạo Tổng điều tra về kết quả thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Kết quả tổng hợp chính thức lần này được công bố sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phân tích, đánh giá và hoạch định các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế xã hội của tỉnh TT Huế. Sau khi có kết quả tổng hợp chính thức của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu Cục thống kê tỉnh khẩn trương biên soạn tài liệu kết quả Tổng điều tra nhằm đánh giá, phân tích cụ thể về thực trạng và tình hình nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Ngành thống kê phối hợp với các ngành trong tỉnh, các huyện thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi  bộ mặt nông thôn theo hướng đẩy nhanh và phát triển bền vững sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể
vì đã có thành tích trong 
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]