Địa điểm di tích Bộ Lễ
  

Địa điểm: 39 Nguyễn Chí Diểu, phường Thuận Thành, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Đây là nơi ông Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) làm quan Thừa biện những năm 1906 - 1909.

Bộ Lễ được xây dựng từ năm Gia Long thứ 5 ở phường Nhâm Hậu với ngôi nhà ba gian, hai chái. Đến năm Gia Long thứ 8 được xây dựng lại cùng với 6 Bộ ở hai phường Nhâm Hậu và Tích Thiên. Mỗi bộ đều có 5 toà công đường, phía trước là Thượng thư đường, nằm dọc lô đất phía sau là Tả tham tri, Hữu tham tri, Tả thị lang, Hữu thị lang. Nhà được xây dựng kiên cố, cột gỗ, tường gạch, lợp ngói, vì vậy qua các đời vua sau chỉ tiến hành tu sửa chỗ hư hỏng và xây dựng một số nhà phụ để tiện việc sinh hoạt của các quan lại.

Hiện nay di tích lịch sử này không còn nữa, vị trí Thượng thư đường bộ Lễ, là số nhà 39 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế.

 Bản in]