Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
  
Cập nhật:27/04/2016 2:51:06 CH
Ngày 26/4/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, cụ thể từng đơn vị như sau: (xem chi tiết tại file đính kèm)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 1 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
2 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
3 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 3 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]
Các bài khác