Phùng Đông
  

+ Điểm đầu: Nhà Ông Mỹ

+ Điểm cuối: Nhà Minh Liên

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Quê Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy. Trước năm cách mạng tháng Támlà Giám đốc Bảo an binh Thừa Thiên Huế. Sau cách mạng ,tham gia chính quyền ở Huế. Cách mạng tháng 8 thành công đồng chí gia nhập vệ quốc quân là tham mưu Trưởng Trung đoàn Trần Cao Vân (E101). Chiến đấu anh dũng, tham mưu sắc sảo trong tấn công bao vây địch ở Huế. Đồng chí anh dũng, hy sinh tháng 2 năm 1947 tại mặt trận Huế.

Là một Tham mưu trưởng đầu tiên của Trung đoàn 101 anh hùng - người con của nhân dân Thừa Thiên Huế.

 Bản in]
Các bài khác