Tổ chức hành chính Thừa Thiên Huế
  

Được tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên năm 1989, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay gồm thành phố Huế, 2 thị xã và 6 huyện, với 152 xã, phường, thị trấn.

Thành phố Huế 

Huyện A lưới 

Thị xã Hương Thủy 

Thị xã Hương Trà 

Huyện Nam Đông 

Huyện Phong Điền 

Huyện Phú Lộc 

Huyện Phú Vang 

Huyện Quảng Điền 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]