- Địa chỉ cơ quan: Số 24 Tố Hữu, thành phố Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234. 3822550               - Fax: 0234. 3822681

- Email: thanhpho@thuathienhue.gov.vn hoặc ubndtphue@dng.vnn.vn

- Website: www.huecity.gov.vn

- Tổng diện tích: 70,67 km2 (theo niên giám thống kê năm 2015).

- Dân số: 354.124 người (theo niên giám thống kê năm 2015).

- Mật độ dân số: 5.011 người/km2

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông và phía Nam giáp Thị xã Hương Thủy

+ Phía Tây giáp Thị xã Hương Trà

+ Phía Bắc giáp Thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Huế đã góp sức mình cùng cả nước, xây đắp nên truyền thống “tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố anh hùng” mà nhà nước đã phong tặng. Tháng 12 năm 1993, Huế trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam có quần thể kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mười năm sau, Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đầu tiên ở Việt Nam.

Tất cả đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho Huế phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Với vai trò là trung tâm đa chức năng: Trung tâm văn hóa du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu… Huế được Chính phủ công nhận là đô thị loại một, là đô thị trung tâm cấp quốc gia có vai trò là trung tâm động lực của khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.

Thành phố Huế tiếp giáp với các Thị xã  Hương Trà, Thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang. Toàn thành phố có 27 phường.