PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị trấn Phú Đa kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình xả nước thải và khí thải của các Công ty dệt may tại Khu Công nghiệp Phú Đa để đảm bảo môi trường cho nhân dân khu vực xung quanh.
07/12/2019

KCN Phú Đa là một trong những KCN của tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27/10/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) KCN Phú Đa với diện tích 230,9 ha. Tính đến nay, đã có 09 dự án sản xuất công nghiệp đã được cấp phép với tổng diện tích đất khoảng 32,47 ha, trong đó 04 dự án ngành may mặc đã đi vào hoạt động, gồm: Nhà máy may Phú Đa của Công ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phú, Nhà máy may PPJ – Huế của Công ty Cổ phần Dệt may PPJ – Huế, Nhà máy may mặc Sơn Hà Huế của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế và Nhà máy may 4 của Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Các dự án đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho 3.028 lao động tại địa bàn thị trấn Phú Đa, các xã của huyện Phú Vang và các địa phương lân cận.

Trong quá trình hoạt động, chất thải phát sinh từ các nhà máy may mặc chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân và khí thải từ quá trình đốt lò hơi thu nhiệt phục vụ quy trình sản xuất. Qua kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường định kỳ do Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, cả 04 doanh nghiệp đã đầu tư các công trình xử lý chất thải, bao gồm: hệ thống xử lý nước thải nội bộ để xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tắm giặt, ăn uống của cán bộ công nhân và hệ thống xử lý bụi và khí thải từ lò hơi. Tuy nhiên, đến nay KCN Phú Đa vẫn chưa có nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật nên nước thải mặc dù đã xử lý đạt quy chuẩn nhưng không thể thải ra môi trường theo vị trí đã quy hoạch. Nước thải sau khi được xử lý đổ vào các kênh, rạch tự nhiên trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận. Bên cạnh đó, công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện trên toàn bộ diện tích 230,9ha nên nhiều hộ dân đang sinh sống trong ranh giới phạm vi quy hoạch xây dựng KCN Phú Đa, phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình hoạt động của các nhà máy sản xuất công nghiệp.

Thời gian qua, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã tích cực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các nhà máy. Đến nay, 04 nhà máy may mặc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án. Chủ dự án đã và đang thực hiện thủ tục xin cấp phép xả nước thải ra môi trường theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Các doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại với các đơn vị được cấp phép theo quy định. 

Hàng năm, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ một năm 2 đợt trên địa bàn khu kinh tế và các khu công nghiệp nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn. Tháng 6/2019, đã tiến hành quan trắc lấy mẫu đợt I, trong đó KCN Phú Đa lấy 10 mẫu, gồm: 4 mẫu khí, 2 mẫu nước mặt, 2 mẫu nước dưới đất, 2 mẫu đất.  Qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí đợt I năm 2019 tại KCN Phú Đa, có thể đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước và không khí xung quanh như sau:

a) Chất lượng nước mặt:

Mẫu nước mặt tại các điểm quan trắc hầu hết chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ, các thành phần kim loại nặng và vi sinh vật. Các thông số quan trắc chất lượng nước mặt đều đạt quy định cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

b) Chất lượng nước dưới đất:

Các thông số đánh giá chất lượng nước ngầm tại các điểm quan trắc đều đạt quy định cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Nhìn chung, trong đợt quan trắc đợt I năm 2019 tại các điểm quan trắc nước dưới đất chưa có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

c) Chất lượng môi trường không khí:

Tại các điểm quan trắc các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí hầu hết đều có giá trị đo được đạt quy định cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Ngoại trừ tại điểm quan trắc KPĐ3  - Tỉnh lộ 10B, vị trí phía trước trường mầm non Phú Đa 2 có giá trị đo được cao và không đạt quy định cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Chất lượng môi trường không khí tại khu vực KCN Phú Đa nhìn chung tương đối tốt, chưa có dấu hiệu của ô nhiễm tại hầu hết các điểm quan trắc đối với các khí xung quanh và bụi. Nguyên nhân tại điểm quan trắc KPĐ3 có giá trị cao là do gần khu vực quan trắc có thi công công trình đường bộ cộng với thời tiết nắng nóng trong thời gian dài làm khuếch tán lượng lớn bụi vào trong không khí.

d) Tiếng ồn, độ rung:

Mức tiếng ồn, độ rung đo được tại các điểm quan trắc đều có giá trị đo được đạt quy định cho phép theo QCVN 26: 2010/BTNMT và QCVN 27: 2010/BTNMT.

đ) Chất lượng môi trường đất:

Các thông số đánh giá chất lượng môi trường đất tại các điểm quan trắc hầu hết đều có giá trị thấp hơn giới hạn định lượng của phương pháp phân tích và đều có giá trị đo được đạt quy định cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT, đất dân sinh. Kết quả quan trắc đánh giá chất lượng môi trường đất có thể dùng để đánh giá được diễn biến môi trường đất trong các đợt tiếp theo.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã tiến hành quan trắc chất thải định kỳ. Qua kết quả đo đạc, phân tích các mẫu nước thải và khí thải tại một số nhà máy may mặc cho thấy các thông số nước thải và khí thải đều đạt quy chuẩn quy định. Bên cạnh đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường tại KCN Phú Đa, Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp đã tiếp tục thực hiện công tác quan trắc môi trường, phối hợp với UBND huyện Phú Vang trong công tác bảo vệ môi trường, định kỳ báo cáo công tác BVMT của khu kinh tế và các khu công nghiệp gửi UBND tỉnh, công khai thông tin về BVMT và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm BVMT theo quy định của pháp luật.

<< < 1 2 3 4 > >>