PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan sớm giải quyết việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân tại khu tái định cư thủy điện A Lưới.
07/12/2019

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 169/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện A Lưới về tình hình kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020, trong đó đồng ý chủ trương việc hỗ trợ phát triển sản xuất tại khu tái định canh thủy điện A Lưới đối với 15 ha đất lúa chưa đưa vào vào canh tác được. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND huyện A Lưới tiến hành khảo sát thực địa, xây dựng phương án hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh.

<< < 1 2 3 4 > >>