PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc: Hiện nay, nhu cầu đất san lấp, cát, sỏi, đá xây dựng là rất lớn, các mỏ được cấp chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nên việc khai thác trái phép diễn ra phức tạp, quản lý bất cập. Đề nghị khẩn trương khảo sát, quy hoạch cấp phép khai thác đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn.
07/12/2019

- Về nội dung các mỏ được cấp chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nên việc khai thác trái phép diễn ra phức tạp, quản lý bất cập: Đất làm vật liệu san lấp, đá, cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012, phân vùng khu vực thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 về phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, nội dung Quy hoạch đã đánh giá về tiềm năng, nhu cầu hiện tại cũng như thời gian đến về cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh và đã quy hoạch định hướng thăm dò, khai thác về vị trí, trị lượng của từng loại khoáng sản. Đối với địa bàn huyện Phú Lộc, hiện tại đang có 04 giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường với trữ lượng là 3.562.416m3, công suất khai thác của 04 mỏ là 408.000m3/năm; 03 giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp với trữ lượng là 1.084.929m3, công suất khai thác của mỏ là 110.00m3/năm; 01 giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông với trữ lượng 37.619m3, công suất khai thác của mỏ là 10.00m3/năm. Xét về mặt nhu cầu và khả năng cung ứng cát trong phạm vi địa bàn huyện thì cát đang là vấn đề mất cân đối giữa cung và cầu. Hiện nay, có nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh mua bán cát có nguồn gốc từ địa phương khác ngoài địa bàn Thừa Thiên Huế nên góp phần giải quyết vấn đề thiếu cát phục vụ xây dựng. Vấn đề trên cũng không khẳng định là việc khai thác trái phép cát sỏi trên địa bàn tỉnh là không xảy ra mà vẫn còn diễn biến tại một số địa phương. Để giải quyết vấn đề trên, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về cát sỏi của các cấp, các ngành của tỉnh; hoạt động khai thác của các tổ chức, cá nhân cần thực hiện theo quy định pháp luật về khoáng sản.

- Về nội dung “Đề nghị xem xét lại quy trình và quyết định cấp phép cho các đơn vị khai thác đá, cát trên địa bàn huyện (cụ thể như mỏ đá Tam Vị; đá, cát Khe Diều...), phần đất đá phía trên tập trung vào bãi chứa thải theo đề án, thực tế các đơn vị này bán san lấp công trình: Quy trình và quyết định cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền tỉnh nói chung và các mỏ trên địa bàn huyện Phú Lộc nói riêng là đúng với quy định pháp luật về khoáng sản. Riêng đối với trường hợp phản ánh về bán đất san lấp công trình có nguồn gốc từ tầng phủ của mỏ đá (cụ thể như mỏ đá Tam Vị; đá, cát Khe Diều ...) là do doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp phép là khai thác, bán khoáng sản đất làm vật liệu san lấp có nguồn gốc từ mỏ đá mà không lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác.

- Đề nghị xem xét lại bảng giá vật liệu xây dựng năm 2019 của tỉnh ban hành, không có địa chỉ tại Phú Lộc, các dự toán cát, đá... xây dựng phải mua từ thành phố Huế về.

Hiện nay tại Phụ lục kèm theo các Công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng năm 2019 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Thừa Thiên Huế đã có giá các vật liệu cử tri phản ánh cho trên địa bàn huyện Phú Lộc, cụ thể:

+ Giá cát xây dựng trên địa bàn huyện: (Giá cát xây: 200.000 đồng/m3; giá cát đúc: 180.000 đồng/m3; giá cát tô: 240.000 đồng/m3) tại Công bố số 1972/LSXD-TC ngày 09/8/2019.

+ Giá đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn huyện: Giá đất làm vật liệu san lấp tại đồi Động Tranh, xã Lộc Điền; tại núi Mỏ Diều, xã Lộc Thủy: 27.500 đồng/m3.

+ Về danh mục các loại vật liệu xây dựng đưa vào bảng Công bố giá VLXD hàng tháng trên địa bàn huyện Phú Lộc và các địa phương khác, trước đây Sở Xây dựng đã có các Công văn số 1388/SXD-QLXD ngày 21/10/2014; Công văn số 2154/SXD-QLXD ngày 05/10/2017; Công văn số 735/SXD-QLXD ngày 08/4/2019 gửi các địa phương đề nghị cung cấp giá vật liệu hàng tháng để làm cơ sở công bố giá vật liệu hàng tháng.

<< < 1 2 3 4 > >>