PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri xã Vinh Phú đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường Tỉnh lộ 18 đoạn qua xã Vinh Phú do thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa.
07/12/2019

Dự án đường tỉnh 18 đang được triển khai và đã xây dựng mương thoát nước dọc tại ngã ba giao với đường tỉnh 10D.

<< < 1 2 3 4 > >>