PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới đề nghị Công ty Quản lý và Khai thác các Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương trên địa bàn: Trạm bơm Căn Đôm B để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 30ha diện tích lúa nước thường xuyên bị hạn hán kéo dài (A Ngo); Hệ thống kênh mương trạm Điền Sơn thuộc 02 thôn Vinh Lợi, Quảng Ngạn hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo tưới tiêu trên 40ha lúa nước (Sơn Thủy); Kênh mương nhánh Khe Chaih đã bị hư hỏng, thiếu nước tưới phục vụ sản xuất (Đông Sơn); Hệ thống kênh mương và đập thủy lợi La Tinh - thôn Ba Lạch, đường mương dài 400m từ nhà Ông Lê Văn Hàn đến ruộng ông Hồ Xuân He (Hương Lâm); kênh mương nội đồng đập Lê Ninh 1 từ ruộng ông Hồ Văn Xây đến ruộng ông Lê Văn Hai với chiều dài 250m, đập Lê Ninh 2 (Hồng Bắc) bị sạt lở, hư hỏng.
07/12/2019

Huyện A Lưới hiện có hơn 80 công trình thủy lợi do Công ty Quản lý và khai thác Công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế quản lý khai thác và vận hành, phục vụ tưới tiêu cho hơn 1.080ha lúa nước 2 vụ. Hàng năm, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, UBND tỉnh đã cấp kinh phí (Năm 2018 đã cấp 4 tỷ đồng; năm 2019 cấp 1,5 tỷ đồng) và giao cho Công ty chủ động triển khai công tác khắc phục sửa chữa, duy tu, nâng cấp các công trình thủy lợi nói trên, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đối với việc xây dựng trạm bơm A Ngo phục vụ chống hạn vụ Hè Thu cho 30ha ở xã A Ngo; Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với UBND huyện A Lưới và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tham mưu UBND tỉnh cho lập chủ trương đầu tư để đầu tư trong thời gian đến. Hiện nay, Công ty Quản lý và Khai thác các Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế đang triển khai các biện pháp tạm thời để đảm bảo cung cấp nước cho khu vực này.

Đối với các công trình: Hệ thống kênh mương Điền Sơn, Kênh mương nhánh Khe Chaih; Hệ thống kênh mương và đập thủy lợi La Tinh; Kênh mương nội đồng đập Lê Ninh 1, đập Lê Ninh 2. Đây là các công trình thủy lợi nhỏ do Công ty Quản lý và Khai thác các Công trình thủy lợi quản lý và khai thác; Hàng năm, bằng nguồn vốn sự nghiệp công ty đã thực hiện duy tu, sửa chữa tạm thời các công trình trên để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về lâu dài, đề nghị UBND huyện A Lưới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát thực tế; đề xuất phương án xử lý sự xuống cấp, hư hỏng của các công trình thủy lợi nói trên.

<< < 1 2 3 4 > >>