PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc: Việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Vinh Giang, đơn vị thi công và chủ đầu tư đã thực hiện các điểm đấu nối từ đường bê tông của khu dân cư ra Quốc lộ 49B, có sự chênh lệch quá cao giữa các điểm đấu nối. Mặt khác, các cống chênh lệch giữa mặt đường và mương thoát nước quá cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; Quốc lộ 49B đi qua địa bàn xã Vinh Giang và xã Vinh Hiền hiện nay có một số đoạn chưa hoàn thành, thi công còn chậm.
07/12/2019

- Đối với chênh lệch quá cao giữa các điểm đấu nối: UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục tạm thời để người dân đi lại đảm bảo an toàn thuận lợi.

- Đối với đoạn chưa hoàn thành, thi công còn chậm do vướng mặt bằng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan giải quyết vướng mắc trên.


<< < 1 2 3 4 > >>