PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước dọc hai bên Quốc lộ 49B để tránh ngập nước trong mùa mưa bão; đề nghị sửa chữa, nâng cấp; mở rộng Quốc lộ 49B đoạn đường từ xã Lộc Bình đến Quốc lộ 1A.
07/12/2019

- Trên thực tế tuyến Quốc lộ 49B qua địa bàn xã Vinh Hưng đã xây dựng hệ thống thoát nước dọc; bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và theo dõi để xử lý bổ sung hệ thống thoát nước kịp thời.

- Về nâng cấp Quốc lộ 49B đoạn Lộc Bình - Quốc lộ 1: Dự án nâng cấp, mở rộng QL49B đoạn Thuận An – Tư Hiền – Quốc lộ 1 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, tuy nhiên do kinh phí khó khăn nên hiện mới chỉ triển khai thi công và hoàn thành đoạn từ Vinh Thanh về đến cầu Tư Hiền, riêng đoạn từ Cầu Tư Hiền  đến Quốc lộ 1, Bộ Giao thông Vận tải chưa bố trí được kinh phí để thực hiện. Hiện nay, UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đang tích cực làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để bố trí kinh phí tiếp tục triển khai; trong những năm tới Sở Giao thông Vận tải sẽ nâng cấp, sửa chữa đoạn tuyến này trên quy mô mặt đường cũ bằng nguồn vốn bảo trì (dự kiến hoàn thành vào năm 2022).

<< < 1 2 3 4 > >>