PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang: Tuyến đường WB 2 đi qua các xã Phú Hồ, Phú Mỹ hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa.
08/07/2019

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Vang yêu cầu các đơn vị liên quan hành khảo sát để duy tu, sửa chữa tuyến đường này (thuộc dự án bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã năm 2018 theo yêu cầu của dự án Lramp) và đã thực hiện sửa chữa các vị trí hư hỏng, xuống cấp. Bên cạnh đó, ngày 15/5/2019 đã bàn giao thi công công trình thuộc kế hoạch năm 2 hợp phần đường dự án Lramp thuộc huyện Phú Vang tuyến đường Phú Thượng -Phú Lương 1 đoạn qua xã Phú Hồ với chiều dài khoảng 2,67km.

<< < 1 2 3 4 > >>