PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế: Kè sông Như Ý dọc đường Hàn Mặc Tử còn một số đoạn chưa làm. Đề nghị tỉnh xem xét đầu tư để chống sạt lở, đảm bảo cho đời sống người dân, tạo bộ mặt cảnh quan đô thị và phát triển du lịch.
08/07/2019

Trả lời:

Đoạn kè sông Như Ý dọc đường Hàn Mặc Tử sẽ được đầu tư xây dựng trong hợp phần 1 dự án (phía đường Hàn Mặc Tử đoạn từ cầu Vỹ Dạ đến Vân Dương) nằm trong danh mục dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II” các đô thị xanh, tiểu dự án Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II, (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Hiệp định vay đã được ký kết ngày 29/6/2018 giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với Bộ Tài chính và Ngân hàng thế giới (ADB) và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 26/12/2018. Hạng mục này dự kiến trong Quý II/2020 sẽ tiến hành triển khai thi công.

<< < 1 2 3 4 > >>