PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế kiến nghị tỉnh xem xét mở rộng đường Ngô Quyền. Hiện nay, 2 trường Hai Bà Trưng, Quốc Học đã xây lùi hàng rào nhưng Bệnh viện Trung ương Huế chưa thấy động tĩnh. Người dân mong muốn sự quy hoạch đồng bộ nhằm mở rộng đường lưu thông tại đây.
08/07/2019

Trả lời:

Hiện nay, hàng rào Trường Hai Bà Trưng, Quốc Học, Cao đẳng Y tế đã được xây dựng và dịch chuyển vào đúng lộ giới đường Ngô Quyền. Đoạn tường rào của Bệnh viện Trung ương Huế chưa được dịch vào theo đúng lộ giới.

Căn cứ chủ trương của UBND tỉnh về phối hợp các cơ quan đơn vị trên địa bàn cùng tham gia thực hiện chỉnh trang vỉa hè trên địa bàn Thành phố; UBND Thành phố và Bệnh viện Trung ương Huế đã thống nhất chủ trương xây dựng chỉnh trang vỉa hè đường Ngô Quyền đoạn từ đường Lê Lai đến đường Hai Bà Trưng. Bệnh viện Trung ương Huế cam kết chịu 50% kinh phí xây lắp phần vỉa hè đoạn tiếp giáp và di dời hàng rào bệnh viện nằm trong phạm vi chỉnh trang dự án đúng lộ giới của đường Ngô. UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 19899/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyệt Báo cáo KTKT và đã triển khai thi công. Hiện nay dự án đã triển khai được 80% nhưng phải dừng lại do Bệnh viện Trung ương Huế vẫn chưa thực hiện theo cam kết là di dời hàng rào và chuyển kinh phí cho thành phố.

Thời gian tới, để đáp ứng nguyện vọng cử tri, UBND tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện di dời hàng rào, chuyển kinh phí để Thành phố hoàn thành chỉnh trang vỉa hè đường Ngô Quyền theo dự án đã được phê duyệt.

<< < 1 2 3 4 > >>