PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Quảng Điền: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quảng Vinh đã được đầu tư xây dựng. Dù đã được UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm, nhưng công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa có Doanh nghiệp vào đầu tư. Kính đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Quảng Vinh.
08/07/2019

Trả lời:

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Quảng Vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 08/01/2013, Khu công nghiệp Quảng Vinh là khu công nghiệp tổng hợp, ưu tiên phát triển các ngành chế biến nông, thủy hải sản; chế biến thức ăn chăn nuôi; công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, diện tích 130ha.

Sau khi Quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt, Tỉnh đã quan tâm đầu tư một số công trình (giao thông, cấp điện) đến chân hàng rào khu công nghiệp Quảng Vinh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực thực hiện công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư dự án tại khu công nghiệp Quảng Vinh và đã chấp thuận chủ trương cho một số nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư dự án. Tuy nhiên, do vị trí khu công nghiệp Quảng Vinh và điều kiện hạ tầng giao thông kết nối không được thuận lợi so với các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, chưa có nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng để cho thuê lại đất nên chưa có nhà đầu tư quyết định đầu tư dự án tại khu công nghiệp Quảng Vinh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như các nhà đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp Quảng Vinh.

<< < 1 2 3 4 > >>