PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc đề nghị tinh quan tâm sớm xúc tiến đầu tư đường liên xã.
08/07/2019

Trả lời:

Tuyến đường Trục trung tâm xã Vinh Hải (chiều dài khoảng 6,5 km) được đầu tư xây dựng từ năm 2000, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến quá trình lưu thông của người dân; trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Phú Lộc, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường trục trung tâm xã Vinh Hải tại Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 10/10/2015. Trên cơ sở đó, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện lập các thủ tục để thực hiện công trình. Tuy nhiên do ngân sách còn hạn chế, thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu để bố trí kinh phí sửa chữa để để đảm bảo giao thông trên tuyến trong khi chưa đủ điều kiện về kinh phí để đầu tư nâng cấp, sẽ nghiên cứu đưa vào kế hoạch trung hạn kỳ sau.

<< < 1 2 3 4 > >>