PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang kiến nghị UBND huyện Phú Vang đã có quyết định phân lô để giải quyết nhu cầu về đất ở cho 70 hộ dân sống tại khu vực cầu Diên Trường, thị trấn Thuận An; tuy nhiên hiện nay đang đợi tỉnh quy định về giá đất. Kiến nghị tỉnh sớm quy định giá đất để triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định cuộc sống.
08/07/2019

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp hướng dẫn phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang thực hiện các thủ tục xác định giá đất theo quy định.

<< < 1 2 3 4 > >>