PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri thị xã Hương Thủy: Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh quy định đối với Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Chi hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Bí thư Chi đoàn Thanh niên ở thôn, tổ dân phố: Quy định mức bồi dưỡng 300.000 đồng/người/tháng từ đoàn phí, hội phí, kinh phí hoạt động khoán cho các đoàn thể, các nguồn quỹ khác (nếu có) và từ nguồn ngân sách hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể để ngân sách các cấp phân bổ kinh phí hàng năm, riêng quy định nguồn kinh phí một phần lấy từ đoàn phí, hội phí và các nguồn quỹ khác sẽ khó khăn cho hoạt động của các hội. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét và có hướng dẫn sớm để triển khai thực hiện nhằm động viên tinh thần cho cán bộ hội ở các thôn, tổ dân phố.
08/12/2022

Trả lời:

Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Chi hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Bí thư Chi đoàn thanh niên) đã được quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh với mức là 300.000 đồng/người/tháng; Nguồn để chi từ: đoàn phí, hội phí, kinh phí hoạt động khoán cho các đoàn thể, các nguồn quỹ khác (nếu có) và từ nguồn ngân sách hỗ trợ. Như vậy ngoài nguồn chi trả chính từ đoàn phí, hội phí, kinh phí và nguồn quỹ khác mà không đảm bảo được mức bồi dưỡng 300.000 đồng/người/tháng thì các địa phương (cấp xã, cấp huyện) có trách nhiệm cân đối kinh phí từ ngân sách cấp mình để hỗ trợ. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện đúng quy định theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

<< < 1 2 3 4 > >>