PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri thành phố Huế: Đề nghị tỉnh quan tâm tăng mức phụ cấp cho lực lượng Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố, hiện nay địa bàn tổ dân phố rộng, khối lượng công việc nhiều.
08/12/2022

Trả lời:

Ngày 14/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Nghị quyết 06); theo đó, đã quy định Chức danh Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được hưởng mức phụ cấp hằng tháng với hệ số 1,1 lần mức lương cơ sở (đã tăng 10% so với quy định tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng).

<< < 1 2 3 4 > >>