PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri huyện A Lưới: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh: Nhân viên y tế thôn, bản (cắt chế độ từ 01/01/2022); Trung đội trưởng trung đội cơ động, Ban bảo vệ tổ dân phố (trước đây hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014).
08/12/2022

Trả lời:

UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các ngành quan tâm, rà soát, nghiên cứu tham mưu xây dựng các chế độ, chính sách và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

<< < 1 2 3 4 > >>