PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri huyện Phong Điền: Kiến nghị tỉnh đưa danh mục đầu tư đường vào du lịch Cộng đồng A Đon vào trong chương trình mục tiêu quốc gia để sớm được đầu tư thực hiện.
08/12/2022

Trả lời:

Công trình đường vào khu du lịch Cộng đồng A Đon, xã Phong Mỹ đã được UBND huyện Phong Điền đưa vào danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với tên gọi là “Sửa chữa, mở rộng đường bản Hạ Long, xã Phong Mỹ” với tổng mức đầu tư khoảng 2,0 tỷ đồng và dự kiến triển khai thực hiện năm 2023.

<< < 1 2 3 4 > >>