PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Hiện nay lề đường của tuyến Tỉnh lộ 3 hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này. Cử tri thị xã Hương Thủy: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho bà con nhân dân.
08/12/2022

Trả lời:

Hiện nay, Tỉnh đang thực hiện tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tập trung, tăng cường đầu tư phát triển và xử lý các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp phát sinh ngoài dự toán; UBND tỉnh ghi nhận y kiến của cử tri; đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Hương Thuỷ nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án để xử lý trong kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

<< < 1 2 3 4 > >>