PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri huyện Phú Lộc: Hiện nay, dự án Khu du lịch Suối Voi, xã Lộc Tiến đã đền bù giải tỏa nhưng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư – Huế không thực hiện dự án như đã cam kết, các hộ dân rất bức xúc vì không có việc làm. Kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết, nếu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư – Huế không thực hiện dự án đề nghị giao lại UBND xã quản lý tiếp tục phát triển sinh thái cộng đồng.
08/12/2022

Trả lời:

Dự án Khu du lịch Suối Voi của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế được Ban Quản lý cấp Quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và điều chỉnh năm 2020. Thông tin cơ bản dự án như sau: Vốn đầu tư dự án khoảng 1.020 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất khoảng 51,89 ha; mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các dịch vụ lưu trú và các dịch vụ phụ trợ kèm theo; tiến độ thực hiện dự án như sau: Khởi công xây dựng Quý IV/2020, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động Quý IV/2023.

Qua theo dõi tình hình thực hiện dự án, Nhà đầu tư đã được cho thuê đất diện tích khoảng 21ha tháng 10/2020 và đã khởi công xây dựng dự án tháng 01/2021. Đến nay, Công ty đang thi công một số công trình phụ trợ dự án: San nền, đường giao thông, đập tràn, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, nhà điều hành,... Lũy kế vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 90 tỷ đồng.

Dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư năm 2017, tuy nhiên, do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến tháng 10/2020 nhà đầu tư mới được cho thuê đất để thực hiện dự án; sau khi được cho thuê đất và khởi công xây dựng dự án, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên dự án triển khai chậm tiến độ thực hiện. Đến nay, dự án chậm tiến độ hoàn thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1 hơn 15 tháng, tuy nhiên, tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án đang trong thời gian quy định. Liên quan đến việc triển khai dự án chậm tiến độ, ngày 14/3/2022, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính dự án triển khai chậm tiến độ (Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 13/4/2022). Ngày 28/3/2022, Công ty đã nộp tiền xử phạt 70 triệu đồng liên quan dự án. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã làm việc với chủ đầu tư để rà soát điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định hiện hành, cụ thể:

- Theo Bản cam kết tiến độ thực hiện dự án ngày 15/7/2022 của nhà đầu tư, nhà đầu tư cam kết hoàn thành đưa giai đoạn I vào hoạt động Quý II/2023.

- Theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư 2020, đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

- Hiện nay, nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định pháp luật và tập trung nguồn lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, dự kiến hoàn thành đưa dự án vào hoạt động giai đoạn I Quý II/2023.

<< < 1 2 3 4 > >>