STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án 21/12/2018
2 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền; địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản kê biên bảo đảm thi hành án 14/12/2018
3 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 13/12/2018
4 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản, Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế 10/12/2018
5 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản, Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 50 Thuận Hoá, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế 10/12/2018
6 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản,Quyền sử dụng đất tại thôn Lương Nhơn, xã Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế 10/12/2018
7 Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2) 10/12/2018
8 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản 10/12/2018
9 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 30, địa chỉ: 61 kiệt 94 Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 10 Đặng Thuỳ Trâm, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 10/12/2018
10 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 07/12/2018
Tổng cộng1178
Hiển thị