STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 296, tờ bản đồ số 19 tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 22/08/2024
2 Tb đấu giá Tàu đánh cá vỏ gỗ có số hiệu đăng kí TTH-92099-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản trên tàu. 15/08/2024
3 Tb đấu giá Tàu vỏ gỗ có số hiệu đăng ký TTH-99911-TS. 15/08/2024
4 THÔNG BÁO Về việc đấu giá TSBĐ là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số: Bản vẽ QH phê duyệt ngày 29/6/2011, địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 15/08/2024
5 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 47, tờ bản đồ số 13, 213 Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 09/08/2024
6 THÔNG BÁO Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại phường Hương Hồ, thành phố Huế 08/08/2024
7 THÔNG BÁO Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại phường Thủy Biều, thành phố Huế 08/08/2024
8 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 154, tờ bản đồ số 13; địa chỉ thửa đất: số 18/20/130 (số 56/14 cũ) đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 08/08/2024
9 Tb đấu giá Công trình xây dựng, hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, máy công trình của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Trang trí nội thất Handico Thừa Thiên Huế. 08/08/2024
10 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 676, tờ bản đồ số 30, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 02/08/2024
Tổng cộng3598
Hiển thị