STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Diên Đại, Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 18/10/2019
2 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 17/10/2019
3 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An 17/10/2019
4 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 14/10/2019
5 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 12/10/2019
6 Thông báo THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu quy hoạch thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang 11/10/2019
7 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án 10/10/2019
8 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại thôn An Truyền và thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 07/10/2019
9 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại tổ dân phố Khuôn Phò Nam và tổ dân phố Vân Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 04/10/2019
10 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Thôn Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang 04/10/2019
Tổng cộng1550
Hiển thị