STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO Đấu giá QSDĐ 13 lô đất tại các khu dân cư xen ghép các thôn tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 22/07/2022
2 Ban hành quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 161 (T.1258), tờ bản đồ số 11 (01) tọa lạc tại sơ 43 đường Xuân 68, phường Thuận Thành (nay là phường Đông Ba), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 21/07/2022
3 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 15/07/2022
4 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 11 lô đất tại Khu trung tâm xã Điền Môn và Khu dân cư thôn 1, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 15/07/2022
5 THÔNG BÁO Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang thông báo đấu giá tài sảnVề việc đấu giá quyền sử dụng đất.Quyền sử dụng đất gồm 15 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn An Truyền (Đập Góc, Cạn Bợt Miếu), xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng số lô đất: 15 lô. 2. Địa điểm tọa lạc: - Tại KDC Đập Góc, thôn An Truyền, Xã Phú An: 08 lô. - Tại KDC Cạn Bạc Miếu, thôn An Truyền, Xã Phú An: 07 lô. 15/07/2022
6 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm18 lô đất tại Khu dân cư Bố Chi, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 14/07/2022
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Cho thuê có thời hạn các kiốt, lô tại chợ A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 14/07/2022
8 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất tại Khu dân cư Bố Chi, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 14/07/2022
9 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Cho thuê có thời hạn các kiốt, lô tại chợ A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 14/07/2022
10 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ và thôn Tây Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 08/07/2022
Tổng cộng2519
Hiển thị