STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án .Thửa đất số: 3-3. - Tờ bản đồ số: 29. - Địa chỉ thửa đất: Thôn Thượng 1, xã Thủy Xuân (nay là phường Thủy Xuân), Thành phố Huế. - Diện tích: 97,0 m2 28/10/2021
2 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án.Thửa đất số: 163-1; Tờ bản đồ số: 4. - Địa chỉ: phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 18/10/2021
3 Thông báo đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên xử lý để thi hành án .Quyền sử dụng đất thửa đất số 218, tờ bản đồ số 01, diện tích 307 m2 loại đất ở, địa chỉ: tại Thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 716969 do UBND huyện Phú Lộc cấp ngày 31/5/2004 mang tên bà Lê Thị Mai. 15/10/2021
4 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất tại kiệt 27 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế. 15/10/2021
5 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh Huế tổ chức đấu giá tài sản cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên 08/10/2021
6 THÔNG BÁO Về việc đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý công trình xây dựng, tài sản trên đất tại số 02 đường Hà Nội, thành phố Huế (Trụ sở làm việc cũ của Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế). 02/10/2021
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức đấu giá tài sản.Đấu giá khai thác tận thu 49,80 ha gỗ rừng trồng bị thiệt hai do thiên tai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ 01/10/2021
8 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức đấu giá tài sản 01/10/2021
9 Thông báo đấu giá Trường Cao đẳng Y tế Huế phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng.1 Nhà thuốc thực hành đạt chuẩn GPP: - Diện tích: 85m2 (35m2 diện tích xây dựng, 50m2 diện tích đất) 30/09/2021
10 Thông báo Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) 30/09/2021
Tổng cộng2322
Hiển thị