STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 571, tờ bản đồ số 14, địa chỉ thửa đất: Khu quy hoạch Kiểm Huệ, số 23 đường Trần Anh Liên, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 05/01/2024
2 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 05 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế 28/12/2023
3 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 68-1, tờ bản đồ số 11, số 25/5 (Nay là 5/4/16) đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 25/12/2023
4 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất ở 05 lô tại khu dân cư Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 22/12/2023
5 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và nhà cửa, vật kiến trúc (tài sản gắn liền trên đất) tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48; Địa chỉ: tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 510 đường Lạc Long Quân, tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). 22/12/2023
6 TB đấu giá Tàu đánh cá vỏ gỗ có số hiệu đăng kí TTH-99236-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản trên tàu. 22/12/2023
7 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất ở 16 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, 22/12/2023
8 Tb đấu giá Quyền sử dụng đất 21 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, 22/12/2023
9 THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất gồm 13 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 22/12/2023
10 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 21/12/2023
Tổng cộng3221
Hiển thị