Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế hàng năm
  
Cập nhật:25/02/2017 10:38:58 SA

 

Năm

Điểm

Xếp hạng/ cả nước

2012

74,85/100

41/63

2013

76,72/100

41/63

2014

84,31/100

19/63

2015

91,14/100

4/63

2016

81,24/100

10/63

2017

79,87/100

23/63

2018

79,00/100

16/63

2019

83,06/100

13/63

2020

88.47/100

3/63

2021

89.32/100

4/63

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác