Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh
  
Cập nhật:23/06/2017 3:29:37 CH

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1416/ QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]