Phú Lộc: Hiệu quả bước đầu từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã
  
Cập nhật:15/09/2018 2:59:07 CH
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Bổn
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Bổn
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (TN&TKQHĐ) tại UBND cấp xã có mục tiêu là hướng đến hoàn thành tốt và nâng cao chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính, có chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính của địa phương. Tại huyện Phú Lộc, sau khi đưa vào hoạt động đến nay, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với phương châm “Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn”.

Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Lộc có 2 xã là Vinh Hiền và Lộc Bổn đã đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại vào hoạt động. Kết quả bước đầu cho thấy thông qua hoạt động của bộ phận TN&TKQHĐ tại các xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân khi đến giao dịch đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc, từng bước đơn giản hoá các thủ tục hành chính.

Theo Ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn cho biết, việc đưa bộ phận TN&TKQHĐ vào vận hành thực sự là giải pháp tích cực giúp xã Lộc Bổn nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính. Bằng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, công dân đến giải quyết thủ tục có thể nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ qua phần mềm quản lý văn bản tới các bộ phận chuyên môn thẩm định, giải quyết, giúp giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã ở Phú Lộc có 5 đến 6 thành viên; trong đó Chủ tịch UBND xã là trưởng Bộ phận, các thành viên còn lại là công chức: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa- Xã hội, Địa chính - Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và nhân viên văn thư - thủ quỹ làm nhiệm vụ hướng dẫn và thu phí, lệ phí.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại bộ phận tiến nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc nhanh gọn và đúng hẹn. Quy trình theo dõi việc giải quyết hồ sơ bằng việc áp dụng công nghệ trên phần mềm một cửa điện tử để đảm bảo khai thác hiệu quả các thông tin từ các khâu giải quyết thủ tục, từ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đến trả hồ sơ, vừa mang lại tiện ích cho công dân, vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế hiện tượng gây phiền hà cho nhân dân.


Lễ khai trương 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đạị xã Vinh Hiền


Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, với việc triển khai bộ phận TN&TKQHĐ tại các địa phương là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao năng lực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tại các bộ phận TN&TKQHĐ, tình trạng chậm trễ hồ sơ được khắc phục, vì đội ngũ cán bộ phải tuân thủ các bước, quy trình qua phần mềm máy vi tính có kết nối internet. Đặc biệt, thông qua quy trình một cửa liên thông; kết nối camera tại bộ phận TN&TKQHĐ các xã với lãnh đạo huyện đã giúp công tác giám sát tiến độ giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các xã được chặt chẽ hơn.

Hiện nay, huyện Phú Lộc đang tiếp tục triển khai cho các xã còn lại đưa bộ phận TN&TKQHĐ vào hoạt động. Theo Đề án, Phú Lộc sẽ có 7 xã gồm: Vinh Giang, Lộc Bình, Lộc Sơn, Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc sẽ triển khai và đưa vào hoạt động trong quý 3/2018; 6 xã gồm: Lộc An, Xuân Lộc, Lộc Vĩnh, Vinh Hải, Vinh Hưng, Vinh Mỹ sẽ khai trương đầu tháng 11/2018. Các bộ phận TN&TKQHĐ cấp xã sẽ được quan tâm kinh phí, đầu tư trang cấp mới các trang thiết bị hiện đại như: Máy vi tính, ki ốt tra cứu thông tin, máy scan, máy photocopy, thiết bị đọc mã vạch, màn hình hiển thị thông tin, camera giám sát, máy in và một số cơ sở vật chất khác nhằm đảm bảo tiêu chuẩn đề ra theo Đề án do UBND tỉnh và huyện phê duyệt.

Với việc đưa các bộ phận TN&TKQHĐ cấp xã vào hoạt động đã góp phần đưa công tác cải cách hành chính ở huyện Phú Lộc ngày càng đi vào hoạt động ổn định và chuyên nghiệp hóa, xứng đáng là địa phương dẫn đầu về công tác cải cách hành chính cấp huyện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]