Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh
  
Cập nhật:21/02/2017 4:45:05 CH

Ngày 19  tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1.

Trần Thị Hoài Trâm

Chánh Văn phòng

 

Văn phòng UBND tỉnh

2.

Hoàng Việt Cường

Phó Chánh Văn phòng

3.

Ngô Văn Tuấn

Phó Giám đốc Phụ trách – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

4.

Phạm Quang Trí

Phó Giám đốc Phụ trách – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

5.

Nguyễn Trần Tuấn

Chuyên viên chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

6.

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

7.

Lê Văn Mẫn

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

8.

Nguyễn Xuân An

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

9.

Nguyễn Thị Minh Châu

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

10.

Bảo Huy

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

11.

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc Sở

Sở Tư pháp

12.

Nguyễn Thị Xuân Nhi

Chánh Văn phòng

13.

Nguyễn Ngọc Thiên An

Phó Chánh Văn phòng

14.

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Sở Công Thương

15.

Nguyễn Hoàng Chi

Phó Chánh Văn phòng

16.

Hồ Thị Ngọc Thi

Chuyên viên

17.

Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Giao thông vận tải

18.

Phùng Lâm Xuân Thi

Chánh Văn phòng

19.

Nguyễn Xuân Lâm

Chuyên viên

20.

Nguyễn Tân

Giám đốc Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo

21.

Thân Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng

22.

Võ Văn Châu

Chuyên viên

23.

Lê Hữu Minh

Q. Giám đốc Sở

Sở Du lịch

24.

Lê Ngọc Sanh

Chánh Văn phòng

25.

Võ Hoàng Liên Minh

Chuyên viên

26.

Phan Quốc Sơn

Phó Giám đốc Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27.

Nguyễn Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

28.

Lê Nguyên Quân

Chuyên viên

29.

Nguyễn Kim Tùng

Phó Giám đốc Sở

Sở Khoa học và Công nghệ

30.

Nguyễn Đức Phú

Chánh Văn phòng

31.

Phan Thanh Chung

Chuyên viên

32.

Nguyễn Hữu Phước

Phó Giám đốc Sở

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

33.

Nguyễn Hữu Trí

Phó Chánh Văn phòng

34.

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng

Chuyên viên

35.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở

Sở Ngoại vụ

36.

Nguyễn Thị Ly

Phó Chánh Văn phòng

37.

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Trưởng phòng Lãnh sự

38.

Nguyễn Đại Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

39.

Trần Xuân Triều

Phó Chánh Văn phòng

40.

Hồ Thị Như Trang

Chuyên viên

41.

Phan Lương

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Nội vụ

42.

Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chánh Văn phòng

43.

Nguyễn Văn Khiết

Phó Giám đốc Sở

Sở Tài chính

44.

Võ Thị Cẩm Nhung

Phó Chánh Văn phòng

45.

Lê Minh Bảo

Chuyên viên

46.

Phan Văn Thông

Giám đốc Sở

Sở Tài nguyên và Môi trường

47.

Nguyễn Đắc Vui

Chánh Văn phòng

48.

Trần Quỳnh Anh

Chuyên viên

49.

Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc Sở

Sở Thông tin và Truyền thông

50.

Dương Thị Thu

Chánh Văn phòng

51.

Trần Ngọc Mai

Chuyên viên

52.

Nguyễn Thiên Bình

Phó Giám đốc Sở

Sở Văn hóa và Thể thao

53.

Trần Hữu An

Phó Chánh Văn phòng

54.

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên

55.

Nguyễn Đại Viên

Phó Giám đốc Sở

Sở Xây dựng

56.

Đặng Đủ

Phó Chánh Văn phòng

57.

Lê Tùng Sơn

Chuyên viên

58.

Lê Viết Bắc

Phó Giám đốc Sở

Sở Y tế

59.

Hồ Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

60.

Hồ Thị Vân Anh

Chuyên viên

61.

Hồ Xuân Trăng

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

62.

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh Văn phòng

63.

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

64.

Lê Văn Tuệ

Trưởng Ban

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

65.

Dương Thị Diễm Trang

Phó Chánh Văn phòng

66.

Trần Thanh Trí

Chuyên viên

67.

Lương Bảo Toàn

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

68.

Đinh Thị Như Hiền

Chánh Văn phòng

69.

Phan Văn Diễn

Thanh tra viên

 

Tổng cộng: 69 người.

Danh sách được cập nhật mới từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]