Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh
  
Cập nhật:21/02/2017 4:45:05 CH

Ngày 19  tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1.

Hoàng Việt Cường

Phó Chánh Văn phòng

Văn Phòng UBND tỉnh

2.

Ngô Văn Tuấn

Phó Giám đốc Phụ trách – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

3.

Phạm Quang Trí

Phó Giám đốc Phụ trách – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

4.

Nguyễn Trần Tuấn

Chuyên viên chính Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

5.

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

6.

Lê Văn Mẫn

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

7.

Nguyễn Xuân An

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

8.

Nguyễn Thị Minh Châu

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

9.

Bảo Huy

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

10.

Lê Thị Hằng

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

11.

Trần Nguyễn Khánh Vân

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

12.

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc Sở

Sở Tư pháp

13.

Nguyễn Thị Xuân Nhi

Chánh Văn phòng

14.

Nguyễn Ngọc Thiên An

Phó Chánh Văn phòng

15.

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Sở Công Thương

16.

Chế Công Hoàng Nhân

Chánh Văn phòng

17.

Hồ Thị Ngọc Thi

Chuyên viên

18.

Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Giao thông vận tải

19.

Phùng Lâm Xuân Thi

Chánh Văn phòng

20.

Nguyễn Xuân Lâm

Chuyên viên

21.

Nguyễn Tân

Giám đốc Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo

22.

Thân Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng

23.

Võ Văn Châu

Chuyên viên

24.

Lê Hữu Minh

Q. Giám đốc Sở

Sở Du lịch

25.

Lê Ngọc Sanh

Chánh Văn phòng

26.

Võ Hoàng Liên Minh

Chuyên viên

27.

Phan Quốc Sơn

Phó Giám đốc Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28.

Nguyễn Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

29.

Lê Nguyên Quân

Chuyên viên

30.

Nguyễn Kim Tùng

Phó Giám đốc Sở

Sở Khoa học và Công nghệ

31.

Nguyễn Đức Phú

Chánh Văn phòng

32.

Phan Thanh Chung

Chuyên viên

33.

Nguyễn Hữu Phước

Phó Giám đốc Sở

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

34.

Nguyễn Hữu Trí

Phó Chánh Văn phòng

35.

Nguyễn Ngọc Huy Hoàng

Chuyên viên

36.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở

Sở Ngoại vụ

37.

Nguyễn Thị Ly

Phó Chánh Văn phòng

38.

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Trưởng phòng Lãnh sự

39.

Nguyễn Đại Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

40.

Trần Xuân Triều

Phó Chánh Văn phòng

41.

Hồ Thị Như Trang

Chuyên viên

42.

Phan Lương

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Nội vụ

43.

Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chánh Văn phòng

44.

Nguyễn Văn Khiết

Phó Giám đốc Sở

Sở Tài chính

45.

Võ Thị Cẩm Nhung

Phó Chánh Văn phòng

46.

Lê Minh Bảo

Chuyên viên

47.

Phan Văn Thông

Giám đốc Sở

Sở Tài nguyên và Môi trường

48.

Nguyễn Đắc Vui

Chánh Văn phòng

49.

Trần Quỳnh Anh

Chuyên viên

50.

Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc Sở

Sở Thông tin và Truyền thông

51.

Dương Thị Thu

Chánh Văn phòng

52.

Trần Ngọc Mai

Chuyên viên

53.

Nguyễn Thiên Bình

Phó Giám đốc Sở

Sở Văn hóa và Thể thao

54.

Trần Hữu An

Phó Chánh Văn phòng

55.

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên

56.

Nguyễn Đại Viên

Phó Giám đốc Sở

Sở Xây dựng

57.

Đặng Đủ

Phó Chánh Văn phòng

58.

Lê Tùng Sơn

Chuyên viên

59.

Lê Viết Bắc

Phó Giám đốc Sở

Sở Y tế

60.

Hồ Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

61.

Hồ Thị Vân Anh

Chuyên viên

62.

Hồ Xuân Trăng

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

63.

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh Văn phòng

64.

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

65.

Lê Văn Tuệ

Trưởng Ban

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

66.

Dương Thị Diễm Trang

Phó Chánh Văn phòng

67.

Trần Thanh Trí

Chuyên viên

68.

Lương Bảo Toàn

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

69.

Đinh Thị Như Hiền

Chánh Văn phòng

70.

Phan Văn Diễn

Thanh tra viên


Tổng cộng: 70 người.

Danh sách được cập nhật mới từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]