Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh
  
Cập nhật:21/02/2017 4:45:05 CH

Ngày 20  tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2953/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1.

Trần Thị Hoài Trâm

Chánh Văn phòng

 

Văn phòng UBND tỉnh

2.

 

 

3.

Nguyễn Ngọc Cường

Trưởng phòng Kiểm soát TTHC

4.

Ngô Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC

5.

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

6.

Nguyễn Đường

Chuyên viên

7.

Phan Văn Quả

Phó Giám đốc Sở

Sở Tư pháp

8.

Nguyễn Thị Xuân Nhi

Chánh Văn phòng

9.

Phạm Hồng Ngự

Chuyên viên

10.

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Sở Công Thương

11.

Nguyễn Chánh Vũ

Chánh Văn phòng

12.

Hồ Thị Ngọc Thi

Chuyên viên

13.

Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Giao thông vận tải

14.

Phùng Lâm Xuân Thi

Chánh Văn phòng

15.

Nguyễn Xuân Lâm

Chuyên viên

16.

Đặng Phước Mỹ

Phó Giám đốc
phụ trách
Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo

17.

Thân Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng

18.

Võ Văn Châu

Chuyên viên

19.

Lê Hữu Minh

Q. Giám đốc

Sở Du lịch

20.

Lê Ngọc Sanh

Phó Chánh Văn phòng

21.

Võ Hoàng Liên Minh

Chuyên viên

22.

Lê Đình Khánh

Phó Giám đốc Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

23.

Nguyễn Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

24.

Trần Thị Thùy Yên

Phó Giám đốc Sở

Sở Khoa học và Công nghệ

25

Lê Đình Hoài Vũ

Chánh Văn phòng

26.

Phan Nữ Anh Thư

Chuyên viên

27.

Hà Văn Tuấn

Giám đốc Sở

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

28.

Hồ Dần

Phó Giám đốc Sở

29.

Trần Văn Khải

Phó Chánh Văn phòng

30.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở

Sở Ngoại vụ

31.

Nguyễn Thị Ly

Phó Chánh Văn phòng

32.

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Trưởng phòng Lãnh sự

33.

Võ Văn Dự

Phó Giám đốc Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

34.

Trần Xuân Triều

Phó Chánh Văn phòng

35.

Bạch Ngọc Bảo Quang

Chuyên viên

36.

Phan Lương

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Nội vụ

37.

Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chánh Văn phòng

38.

Nguyễn Văn Khiết

Phó Giám đốc Sở

Sở Tài chính

39.

Hoàng Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng

40.

Phan Văn Thông

Giám đốc Sở

Sở Tài nguyên và Môi trường

41.

Nguyễn Đắc Vui

Chánh Văn phòng

42.

Trần Quỳnh Anh

Chuyên viên

43.

Nguyễn Huy Hiển

Phó Giám đốc Sở

Sở Thông tin và Truyền thông

44.

Lê Duy Sử

Chánh Văn phòng

45.

Đặng Xuân Tuấn Long

Chuyên viên

46.

Nguyễn Thiên Bình

Phó Giám đốc Sở

Sở Văn hóa và Thể thao

47.

Nguyễn Đức Lộc

Chánh Văn phòng

48.

Trần Hữu An

Chuyên viên

49.

Hoàng Hải Minh

Giám đốc Sở

 

Sở Xây dựng

50.

Đặng Đủ

Phó Chánh Văn phòng

51.

Lê Viết Bắc

Phó Giám đốc Sở

Sở Y tế

52.

Hoàng Văn Đức

Chánh Văn phòng

53.

Hồ Thị Vân Anh

Chuyên viên

54.

Lê Văn Cường

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

55.

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh Văn phòng

56.

Lê Văn Tuệ

Trưởng Ban thường trực

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

57.

Ngô Minh Tuấn

Chánh Văn phòng

58.

Dương Thị Diễm

Phó Chánh Văn phòng

59.

Lương Bảo Toàn

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

60.

Đinh Thị Như Hiền

Chánh Văn phòng

61.

Phan Văn Diễn

Thanh tra viên

 

Tổng cộng: 61 người.

Danh sách được cập nhật mới từ ngày 13/6/2019 

 Bản in]