Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh
  
Cập nhật:21/02/2017 4:45:05 CH

Ngày 20  tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2953/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1.

Trần Thị Hoài Trâm

Chánh Văn phòng

 

Văn phòng UBND tỉnh

2.

Nguyễn Kim Tùng

Phó Giám đốc Phụ trách – TTPVHCC tỉnh

3.

Ngô Văn Tuấn

Phó Giám đốc – TTPVHCC tỉnh

4.

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên -TTPVHCC tỉnh

5.

Trương Bằng Việt

Chuyên viên -TTPVHCC tỉnh

6.

Lê Văn Mẫn

Chuyên viên -TTPVHCC tỉnh

7.

Võ Đại Nin

Chuyên viên -TTPVHCC tỉnh

8.

Nguyễn Xuân An

Chuyên viên -TTPVHCC tỉnh

9

Nguyễn Thị Minh Châu

Chuyên viên -TTPVHCC tỉnh

10

Bảo Huy

Chuyên viên -TTPVHCC tỉnh

11.

Phan Văn Quả

Phó Giám đốc Sở

Sở Tư pháp

12.

Nguyễn Thị Xuân Nhi

Chánh Văn phòng

13.

Phạm Hồng Ngự

Chuyên viên

14.

Nguyễn Thanh

Giám đốc Sở

Sở Công Thương

15.

Nguyễn Chánh Vũ

Chánh Văn phòng

16.

Hồ Thị Ngọc Thi

Chuyên viên

17.

Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Giao thông vận tải

18.

Phùng Lâm Xuân Thi

Chánh Văn phòng

19.

Nguyễn Xuân Lâm

Chuyên viên

20.

Đặng Phước Mỹ

Phó Giám đốc
phụ trách
Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo

21.

Thân Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng

22.

Võ Văn Châu

Chuyên viên

23.

Lê Hữu Minh

Q. Giám đốc

Sở Du lịch

24.

Lê Ngọc Sanh

Phó Chánh Văn phòng

25.

Võ Hoàng Liên Minh

Chuyên viên

26.

Lê Đình Khánh

Phó Giám đốc Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27.

Nguyễn Văn Châu

Phó Chánh Văn phòng

28.

Trần Thị Thùy Yên

Phó Giám đốc Sở

Sở Khoa học và Công nghệ

29.

Lê Đình Hoài Vũ

Chánh Văn phòng

30.

Phan Nữ Anh Thư

Chuyên viên

31.

Đặng Hữu Phúc

Giám đốc Sở

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

32.

Hồ Dần

Phó Giám đốc Sở

33.

Phan Thanh Ấn

Chuyên viên

34.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc Sở

Sở Ngoại vụ

35.

Nguyễn Thị Ly

Phó Chánh Văn phòng

36.

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Trưởng phòng Lãnh sự

37.

Nguyễn Đại Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38.

Trần Xuân Triều

Phó Chánh Văn phòng

39.

Bạch Ngọc Bảo Quang

Chuyên viên

40.

Phan Lương

Phó Giám đốc Sở

 

Sở Nội vụ

41.

Trần Như Đăng Tuyên

Phó Chánh Văn phòng

42.

Nguyễn Văn Khiết

Phó Giám đốc Sở

Sở Tài chính

43.

Hoàng Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng

44.

Phan Văn Thông

Giám đốc Sở

Sở Tài nguyên và Môi trường

45.

Nguyễn Đắc Vui

Chánh Văn phòng

46.

Trần Quỳnh Anh

Chuyên viên

47.

Nguyễn Huy Hiển

Phó Giám đốc Sở

Sở Thông tin và Truyền thông

48.

Lê Duy Sử

Chánh Văn phòng

49.

Đặng Xuân Tuấn Long

Chuyên viên

50.

Nguyễn Thiên Bình

Phó Giám đốc Sở

Sở Văn hóa và Thể thao

51.

Nguyễn Đức Lộc

Chánh Văn phòng

52.

Trần Hữu An

Chuyên viên

53.

Hoàng Hải Minh

Giám đốc Sở

 

Sở Xây dựng

54.

Đặng Đủ

Phó Chánh Văn phòng

55.

Lê Viết Bắc

Phó Giám đốc Sở

Sở Y tế

56.

Hoàng Văn Đức

Chánh Văn phòng

57.

Hồ Thị Vân Anh

Chuyên viên

58.

Lê Văn Cường

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

59.

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh Văn phòng

60.

Lê Văn Tuệ

Trưởng Ban thường trực

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

61.

Ngô Minh Tuấn

Chánh Văn phòng

62.

Dương Ngọc Phước

Chuyên viên

63.

Lương Bảo Toàn

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

64.

Đinh Thị Như Hiền

Chánh Văn phòng

65.

Phan Văn Diễn

Thanh tra viên

 

Tổng cộng: 65 người.

Danh sách được cập nhật mới từ ngày 10 tháng 12 năm 2019 

 Bản in]