Bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh hàng năm
  
Cập nhật:05/05/2020 11:00:07 SA

Bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh từ năm 2016-2021:

Năm

Điểm

Xếp hạng

2016

35,34

42/63

2017

36,03

37/63

2018

43,2

43/63

2019

45,86

5/63

2020

44,53

10/63

2021

48,05

1/63


thuathienhue.gov.vn
 Bản in]