• Không có ảnh
 • Trần Quốc Phụng
 • Chủ tịch UBND huyện
 • Không có ảnh
 • Lê Thanh Hồ
 • Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Không có ảnh
 • Dương Thanh Phước
 • Phó Chủ tịch UBND huyện
  • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234.3875371 - 3875369
  • Fax: 0234.3875485
  • Email: namdong@thuathienhue.gov.vn
  • Website: namdong.thuathienhue.gov.vn
  • - Tổng diện tích: 647,78 km2 (theo niên giám thống kê năm 2019)

   - Dân số: 24906 người (theo niên giám thống kê năm 2019)

   - Mật độ dân số: 38 người/km2

   - Vị trí địa lý:

   + Phía Đông giáp huyện Phú Lộc

   + Phía Tây giáp huyện A Lưới

   + Phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

   + Phía Bắc giáp thị xã Hương Thủy.

   Là huyện có dân số ít nhưng lại có địa bàn phức tạp, trình độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ  nghèo có giảm nhưng vẫn đang ở mức cao. Trong những năm qua được sự đầu tư của nhà nước, tình hình kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển khá, tỉ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm, đời sống của nhân dân từng bước ổn định và đang tiến đến ấm no, hạnh phúc, văn minh, công tác định canh định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đi vào thế vững chắc.

   Nam Đông là một trong hai huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa bàn huyện là một thung lũng phía Đông dãy Trường Sơn, có chiều dài 37km, nơi rộng nhất là 27km, hẹp nhất là 14km. Phía Tây giáp huyện A Lưới, phía Đông giáp huyện Phú Lộc, phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, phía Bắc giáp thị xã Hương Thủy. 

   Toàn huyện có 09 xã và 01 thị trấn; trong đó có 06 xã là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%.