• Không có ảnh
 • Nguyễn Thanh Minh
 • Chủ tịch UBND thị xã
 • Không có ảnh
 • Ngô Văn Vinh
 • Phó Chủ tịch UBND thị xã
  • Địa chỉ cơ quan: Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điện thoại: 0234.3861266 - 0234.3861267
  • Fax: 0234.3861928
  • Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn
  • Website: huongthuy.thuathienhue.gov.vn
  • - Tổng diện tích: 426,96 km

   - Dân số: 95.299 người 

   - Vị trí địa lý:

   + Phía Đông giáp huyện Phú Lộc

   + Phía Tây giáp thị xã Hương Trà và huyện A Lưới

   + Phía Nam giáp huyện Nam Đông

   + Phía Bắc giáp thành phố Huế và huyện Phú Vang

   - Đơn vị hành chính thuộc Thị xã: có 10 đơn vị hành chính, vùng nội thị có 5 phường: phường Phú Bài, phường Thuỷ Châu, phường Thuỷ Lương, phường Thuỷ Phương, phường Thuỷ Dương; vùng ngoại thị gồm 05 xã: Thuỷ Phù, Thuỷ Tân, Thuỷ Thanh, Dương Hoà và Phú Sơn.

   Hương Thủy là thị xã đang có bước phát triển mạnh về các mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là công nghiệp, dịch vụ đang có nhiều bức phá. Từ chỗ trước đây, ngành nông nghiệp chiếm hơn 70% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn, đến nay, ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đã phát triển thay thế vị trí của ngành nông nghiệp, chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm trên điạ bàn. Cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, các lĩnh vực y tế, văn hóa – xã hội đều có những chuyển biến tích cực.